FT232RL SMD

FT232RL SMD

75.000₫
FT232RL SMD Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh sản phẩm FT232RL SMD:...
AT MEGA2560-16AU

AT MEGA2560-16AU

120.000₫
AT MEGA2560-16AU Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh sản phẩm AT MEGA2560-16AU:...
C1815 DIP

C1815 DIP

700₫
C1815 DIP Hình ảnh sản phẩm:
BTA41-600 PINDIP

BTA41-600 PINDIP

28.000₫
BTA41-600 PINDIP Tham khảo datashet tại đây: BTA41-600 PINDIP Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn...
IC EEPROM AT24C32 - 8DIP

IC EEPROM AT24C32 - 8DIP

8.000₫
IC EEPROM 4KBIT 400KHZ 8DIP ...
Mosfet SSM3K333RLF SMD

Mosfet SSM3K333RLF SMD

2.000₫
Mosfet SSM3K333RLF SMD Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Tham khảo datasheet tại đây:...
IC 78L05 SMD SOT89

IC 78L05 SMD SOT89

1.000₫
IC 78L05 SMD SOT89 Tham khảo Datashet tại đây: 78L05 SOT89 Lưu ý: Giá sản phẩm...
IC MC1496D SOP-14

IC MC1496D SOP-14

10.000₫
IC MC1496D SOP-14 Hình ảnh sản phẩm:
IC TL074C SOP14

IC TL074C SOP14

4.000₫
IC TL074C SOP14 Low-noise JFET quad operational amplifier Tham khảo datasheet: IC TL074C SOP14 Lưu ý: Giá niêm...
IC XL7005A SOP8

IC XL7005A SOP8

8.000₫
IC XL7005A SOP8 - 0.4A 150KHz 80V Buck DC to DC Converter Tham khảo datasheet: IC XL7005A SOP8 Lưu...
PT2272 L4 CN DIP-18

PT2272 L4 CN DIP-18

180.000₫
PT2272 L4 CN DIP-18 Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh sản phẩm:...
PT2272 L4 SMD

PT2272 L4 SMD

8.500₫
PT2272 L4 SMD Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh sản phẩm: ...
LM293 DIP

LM293 DIP

0₫
LM293 DIP Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh sản phẩm LM293 DIP:...
LM1875T DIP

LM1875T DIP

5.000₫
LM1875T DIP Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh sản phẩm: ...
Max232CSE SMD ORIGIN
1075CP DIP-18

1075CP DIP-18

1.000₫
1075CP DIP-18 Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh sản phẩm: ...
TTP223 SMD

TTP223 SMD

3.500₫
MCP73832T SMD

MCP73832T SMD

9.000₫
MC34063A SMD

MC34063A SMD

3.500₫
MIC29302 SMD

MIC29302 SMD

26.000₫
MIC29152 SMD

MIC29152 SMD

30.000₫
MIC29151-5.0WU SMD

MIC29151-5.0WU SMD

28.000₫
LM2596SX-ADJ SMD

LM2596SX-ADJ SMD

27.000₫
LM2596T-5.0 PINDIP

LM2596T-5.0 PINDIP

25.000₫
L5973D013TR SMD

L5973D013TR SMD

22.000₫
LM2596SX-5.0 SMD DÁN
LM2576T-ADJ PINDP

LM2576T-ADJ PINDP

18.000₫
LM2576S- 5.0 DÁN

LM2576S- 5.0 DÁN

12.000₫
LM2576 ADJ  PINDIP

LM2576 ADJ PINDIP

16.000₫
LM2576S-ADJ DÁN

LM2576S-ADJ DÁN

12.000₫
LM2576HVSX-3.3 ADJ SMD DÁN
LM2575-12 PINDIP

LM2575-12 PINDIP

12.000₫