Bộ 4 Tube China - 2 Bóng 12AX7 - 2 Bóng 12AU7

Bộ 4 Tube China - 2 Bóng 12AX7 - 2 Bóng 12AU7

1.300.000₫
Bộ 4 Tube China - 2 Bóng 12AX7 - 2 Bóng 12AU7 phù hợp sử dụng cho Mạch Pre-amp Marantz 2x12AX7 - 2*12AU7 - 2*6Z4 ...
Bộ 4 Tube Nga - 2 Bóng 12AX7 - 2 Bóng 12AU7 - Russia

Bộ 4 Tube Nga - 2 Bóng 12AX7 - 2 Bóng 12AU7 - Russia

2.400.000₫
Bộ 4 Tube Nga - 2 Bóng 12AX7 - 2 Bóng 12AU7 - Russia phù hợp sử dụng cho Mạch Pre-amp Marantz 2x12AX7 - 2*12AU7 - 2*6Z4...