Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 12mm

Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 12mm

55.000₫
Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 12mm Thông số kỹ thuật: đang cập nhật Tham khảo thêm các kích thước khác của sản phẩm...
Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 11mm

Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 11mm

50.000₫
Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 11mm Thông số kỹ thuật: đang cập nhật Tham khảo thêm các kích thước khác của sản phẩm...
Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 10mm

Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 10mm

50.000₫
Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 10mm Thông số kỹ thuật: đang cập nhật Tham khảo thêm các kích thước khác của sản phẩm...
Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 8mm

Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 8mm

45.000₫
Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 8mm Thông số kỹ thuật: đang cập nhật Tham khảo thêm các kích thước khác của sản phẩm...
Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 7mm

Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 7mm

45.000₫
Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 7mm Thông số kỹ thuật: đang cập nhật Tham khảo thêm các kích thước khác của sản phẩm...
Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 6mm

Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 6mm

40.000₫
Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 6mm Thông số kỹ thuật: đang cập nhật Tham khảo thêm các kích thước khác của sản phẩm...
Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 5mm

Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 5mm

40.000₫
Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 5mm Thông số kỹ thuật: đang cập nhật Tham khảo thêm các kích thước khác của sản phẩm...
Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 4mm

Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 4mm

35.000₫
Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 4mm Thông số kỹ thuật: đang cập nhật Tham khảo thêm các kích thước khác của sản phẩm...
Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 3mm

Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 3mm

35.000₫
Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 3mm Thông số kỹ thuật: đang cập nhật Tham khảo thêm các kích thước khác của sản phẩm...
Khớp Nối Xoay 10mm-10mm

Khớp Nối Xoay 10mm-10mm

110.000₫
Khớp Nối Xoay 10mm-10mm Thông số kỹ thuật: Trục: 10mm - 10mm Đường kính ngoài: 16mm Chiều dài: 35mm Lỗ vít:...
Khớp Nối Xoay 8mm-8mm

Khớp Nối Xoay 8mm-8mm

90.000₫
Khớp Nối Xoay 8mm-8mm Thông số kỹ thuật: Trục: 8mm - 8mm Đường kính ngoài: 14mm Chiều dài: 35mm Lỗ vít:...
Khớp Nối Xoay 6mm-8mm

Khớp Nối Xoay 6mm-8mm

90.000₫
Khớp Nối Xoay 6mm-8mm Thông số kỹ thuật: Trục: 6mm - 8mm Đường kính ngoài: 14mm Chiều dài: 35mm Lỗ vít:...
Khớp Nối Xoay 5mm-8mm

Khớp Nối Xoay 5mm-8mm

90.000₫
Khớp Nối Xoay 5mm-8mm Thông số kỹ thuật: Trục: 5mm - 8mm Đường kính ngoài: 14mm Chiều dài: 35mm Lỗ vít:...
Khớp Nối Xoay 6mm-6mm

Khớp Nối Xoay 6mm-6mm

38.000₫
Khớp Nối Xoay 6mm-6mm Thông số kỹ thuật: Trục: 6mm - 6mm Đường kính ngoài: 11mm Chiều dài: 23mm Lỗ vít:...
Khớp Nối Xoay 5mm-6mm

Khớp Nối Xoay 5mm-6mm

38.000₫
Khớp Nối Xoay 5mm-6mm Thông số kỹ thuật: Trục: 5mm - 6mm Đường kính ngoài: 11mm Chiều dài: 23mm Lỗ vít:...
Khớp Nối Xoay 5mm-5mm

Khớp Nối Xoay 5mm-5mm

38.000₫
Khớp Nối Xoay 5mm-5mm Thông số kỹ thuật: Trục: 5mm - 5mm Đường kính ngoài: 11mm Chiều dài: 23mm Lỗ vít:...
Khớp Nối Xoay 4mm-6mm

Khớp Nối Xoay 4mm-6mm

38.000₫
Khớp Nối Xoay 4mm-6mm Thông số kỹ thuật: Trục: 4mm - 6mm Đường kính ngoài: 11mm Chiều dài: 23mm Lỗ vít:...
Khớp Nối Xoay 4mm-5mm

Khớp Nối Xoay 4mm-5mm

38.000₫
Khớp Nối Xoay 4mm-5mm Thông số kỹ thuật: Trục: 4mm - 5mm Đường kính ngoài: 11mm Chiều dài: 23mm Lỗ vít:...
Khớp Nối Xoay 4mm-4mm

Khớp Nối Xoay 4mm-4mm

38.000₫
Khớp Nối Xoay 4mm-4mm Thông số kỹ thuật: Trục: 4mm - 4mm Đường kính ngoài: 9mm Chiều dài: 23mm Lỗ vít:...
Khớp Nối Xoay 3.175mm-4mm

Khớp Nối Xoay 3.175mm-4mm

38.000₫
Khớp Nối Xoay 3.175mm-4mm Thông số kỹ thuật: Trục: 3.175mm - 4mm Đường kính ngoài: 9mm Chiều dài: 23mm Lỗ vít:...
Khớp Nối Xoay 3mm-5mm

Khớp Nối Xoay 3mm-5mm

38.000₫
Khớp Nối Xoay 3mm-5mm Thông số kỹ thuật: Trục: 3mm - 5mm Đường kính ngoài: 11mm Chiều dài: 23mm Lỗ vít:...
Khớp Nối Xoay 3mm-4mm

Khớp Nối Xoay 3mm-4mm

38.000₫
Khớp Nối Xoay 3mm-4mm Thông số kỹ thuật: Trục: 3mm - 4mm Đường kính ngoài: 9mm Chiều dài: 23mm Lỗ vít:...
Khớp Nối Xoay 3mm-3mm

Khớp Nối Xoay 3mm-3mm

38.000₫
Khớp Nối Xoay 3mm-3mm Thông số kỹ thuật: Trục: 3mm - 3mm Đường kính ngoài: 9mm Chiều dài: 23mm Lỗ vít:...
Khớp Nối Xoay 2.3mm-4mm

Khớp Nối Xoay 2.3mm-4mm

38.000₫
Khớp Nối Xoay 2.3mm-4mm Thông số kỹ thuật: Trục: 2.3mm - 4mm Đường kính ngoài: 9mm Chiều dài: 23mm Lỗ vít:...
Khớp Nối Xoay 2.3mm-3mm

Khớp Nối Xoay 2.3mm-3mm

38.000₫
Khớp Nối Xoay 2.3mm-3mm Thông số kỹ thuật: Trục: 2.3mm - 3mm Đường kính ngoài: 9mm Chiều dài: 23mm Lỗ vít:...
Khớp Nối Đầu Khoan M10 - Trục 5mm

Khớp Nối Đầu Khoan M10 - Trục 5mm

45.000₫
Khớp Nối Đầu Khoan M10 - Trục 5mm phù hợp cho các loại motor có trục 5mm như motor 775,... Sản phẩm phù hợp sử dụng cho: ...
Đầu Khoan JT0 0.3mm -- 4mm

Đầu Khoan JT0 0.3mm -- 4mm

75.000₫
Đầu Khoan JT0 0.3mm -- 4mm phù hợp sử dụng cho các mũi khoan, mũi cắt có kích thước từ 0.3~4mm. Lưu ý: Sản phẩm...
Đầu Khoan 0.6mm -- 6mm - Trục M10

Đầu Khoan 0.6mm -- 6mm - Trục M10

75.000₫
Đầu Khoan 0.6mm -- 6mm - Trục M10 phù hợp sử dụng cho các mũi khoan, mũi cắt có kích thước từ 0.6~6mm. Lưu ý:...
Đầu Khoan 0.6mm -- 6mm - Trục B10

Đầu Khoan 0.6mm -- 6mm - Trục B10

68.000₫
Đầu Khoan 0.6mm -- 6mm - Trục B10 phù hợp sử dụng cho các mũi khoan, mũi cắt có kích thước từ 0.6~6mm. Lưu ý:...
Trục nối truyền động vỏ kim loại - 300mm

Trục nối truyền động vỏ kim loại - 300mm

90.000₫
Trục nối truyền động vỏ kim loại có chiều dài 300mm thường được sử dụng nối vào máy khoan, với khớp nối lục giác phù hợp cho các đầu...
Đầu Nối Truyền Động Lục Giác Đa Năng 105 Độ - Loại Dài

Đầu Nối Truyền Động Lục Giác Đa Năng 105 Độ - Loại Dài

140.000₫
Đầu Nối Truyền Động Lục Giác Đa Năng 105 Độ - Loại Dài được nối vào đầu khoan hoặc dùng với cờ lê, mỏ lết để tháo lắp ốc...
Đầu Nối Truyền Động Lục Giác Đa Năng 105 Độ - Loại Ngắn

Đầu Nối Truyền Động Lục Giác Đa Năng 105 Độ - Loại Ngắn

100.000₫
Đầu Nối Truyền Động Lục Giác Đa Năng 105 Độ - Loại Ngắn được nối vào đầu khoan hoặc dùng với cờ lê, mỏ lết để tháo lắp ốc...