Đầu Kẹp Mũi Khoan 0.6-6mm 3/8-24UNF

Đầu Kẹp Mũi Khoan 0.6-6mm 3/8-24UNF

75.000₫
Đầu Kẹp Mũi Khoan 0.6-6mm 3/8-24UNF phù hợp sử dụng cho các mũi khoan, mũi cắt có kích thước từ 0.6~6mm. Lưu ý: Sản phẩm...
Đầu Chuyển Máy Khoan 6mm

Đầu Chuyển Máy Khoan 6mm

15.000₫
Đầu Chuyển Máy Khoan 6mm thường được sử dụng cho máy khoan điện giúp chuyển đổi từ đầu trơn sang đầu ren M10 phù hợp cho nhiều ứng dụng...
Đầu Chuyển Máy Khoan 10mm

Đầu Chuyển Máy Khoan 10mm

15.000₫
Đầu Chuyển Máy Khoan 10mm thường được sử dụng cho máy khoan điện giúp chuyển đổi từ đầu trơn sang đầu ren M10 phù hợp cho nhiều ứng dụng...
Đĩa Servo 25T MG995 MG996

Đĩa Servo 25T MG995 MG996

10.000₫
Đĩa Servo 25T phù hợp sử dụng cho motor servo MG995 MG996 Kích thước: ...
Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 12mm

Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 12mm

55.000₫
Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 12mm Thông số kỹ thuật: đang cập nhật Tham khảo thêm các kích thước khác của sản phẩm...
Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 11mm

Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 11mm

50.000₫
Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 11mm Thông số kỹ thuật: đang cập nhật Tham khảo thêm các kích thước khác của sản phẩm...
Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 10mm

Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 10mm

50.000₫
Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 10mm Thông số kỹ thuật: đang cập nhật Tham khảo thêm các kích thước khác của sản phẩm...
Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 8mm

Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 8mm

45.000₫
Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 8mm Thông số kỹ thuật: đang cập nhật Tham khảo thêm các kích thước khác của sản phẩm...
Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 7mm

Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 7mm

45.000₫
Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 7mm Thông số kỹ thuật: đang cập nhật Tham khảo thêm các kích thước khác của sản phẩm...
Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 6mm

Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 6mm

40.000₫
Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 6mm Thông số kỹ thuật: đang cập nhật Tham khảo thêm các kích thước khác của sản phẩm...
Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 5mm

Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 5mm

40.000₫
Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 5mm Thông số kỹ thuật: đang cập nhật Tham khảo thêm các kích thước khác của sản phẩm...
Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 4mm

Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 4mm

35.000₫
Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 4mm Thông số kỹ thuật: đang cập nhật Tham khảo thêm các kích thước khác của sản phẩm...
Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 3mm

Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 3mm

35.000₫
Khớp Nối Mặt Bích Kim Loại 3mm Thông số kỹ thuật: đang cập nhật Tham khảo thêm các kích thước khác của sản phẩm...
Khớp Nối Xoay 10mm-10mm

Khớp Nối Xoay 10mm-10mm

110.000₫
Khớp Nối Xoay 10mm-10mm Thông số kỹ thuật: Trục: 10mm - 10mm Đường kính ngoài: 16mm Chiều dài: 35mm Lỗ vít:...
Khớp Nối Xoay 8mm-8mm

Khớp Nối Xoay 8mm-8mm

90.000₫
Khớp Nối Xoay 8mm-8mm Thông số kỹ thuật: Trục: 8mm - 8mm Đường kính ngoài: 14mm Chiều dài: 35mm Lỗ vít:...
Khớp Nối Xoay 6mm-8mm

Khớp Nối Xoay 6mm-8mm

90.000₫
Khớp Nối Xoay 6mm-8mm Thông số kỹ thuật: Trục: 6mm - 8mm Đường kính ngoài: 14mm Chiều dài: 35mm Lỗ vít:...
Khớp Nối Xoay 5mm-8mm

Khớp Nối Xoay 5mm-8mm

90.000₫
Khớp Nối Xoay 5mm-8mm Thông số kỹ thuật: Trục: 5mm - 8mm Đường kính ngoài: 14mm Chiều dài: 35mm Lỗ vít:...
Khớp Nối Xoay 6mm-6mm

Khớp Nối Xoay 6mm-6mm

38.000₫
Khớp Nối Xoay 6mm-6mm Thông số kỹ thuật: Trục: 6mm - 6mm Đường kính ngoài: 11mm Chiều dài: 23mm Lỗ vít:...
Khớp Nối Xoay 5mm-6mm

Khớp Nối Xoay 5mm-6mm

38.000₫
Khớp Nối Xoay 5mm-6mm Thông số kỹ thuật: Trục: 5mm - 6mm Đường kính ngoài: 11mm Chiều dài: 23mm Lỗ vít:...
Khớp Nối Xoay 5mm-5mm

Khớp Nối Xoay 5mm-5mm

38.000₫
Khớp Nối Xoay 5mm-5mm Thông số kỹ thuật: Trục: 5mm - 5mm Đường kính ngoài: 11mm Chiều dài: 23mm Lỗ vít:...
Khớp Nối Xoay 4mm-6mm

Khớp Nối Xoay 4mm-6mm

38.000₫
Khớp Nối Xoay 4mm-6mm Thông số kỹ thuật: Trục: 4mm - 6mm Đường kính ngoài: 11mm Chiều dài: 23mm Lỗ vít:...
Khớp Nối Xoay 4mm-5mm

Khớp Nối Xoay 4mm-5mm

38.000₫
Khớp Nối Xoay 4mm-5mm Thông số kỹ thuật: Trục: 4mm - 5mm Đường kính ngoài: 11mm Chiều dài: 23mm Lỗ vít:...
Khớp Nối Xoay 4mm-4mm

Khớp Nối Xoay 4mm-4mm

38.000₫
Khớp Nối Xoay 4mm-4mm Thông số kỹ thuật: Trục: 4mm - 4mm Đường kính ngoài: 9mm Chiều dài: 23mm Lỗ vít:...
Khớp Nối Xoay 3.175mm-4mm

Khớp Nối Xoay 3.175mm-4mm

38.000₫
Khớp Nối Xoay 3.175mm-4mm Thông số kỹ thuật: Trục: 3.175mm - 4mm Đường kính ngoài: 9mm Chiều dài: 23mm Lỗ vít:...
Khớp Nối Xoay 3mm-5mm

Khớp Nối Xoay 3mm-5mm

38.000₫
Khớp Nối Xoay 3mm-5mm Thông số kỹ thuật: Trục: 3mm - 5mm Đường kính ngoài: 11mm Chiều dài: 23mm Lỗ vít:...
Khớp Nối Xoay 3mm-4mm

Khớp Nối Xoay 3mm-4mm

38.000₫
Khớp Nối Xoay 3mm-4mm Thông số kỹ thuật: Trục: 3mm - 4mm Đường kính ngoài: 9mm Chiều dài: 23mm Lỗ vít:...
Khớp Nối Xoay 3mm-3mm

Khớp Nối Xoay 3mm-3mm

38.000₫
Khớp Nối Xoay 3mm-3mm Thông số kỹ thuật: Trục: 3mm - 3mm Đường kính ngoài: 9mm Chiều dài: 23mm Lỗ vít:...
Khớp Nối Xoay 2.3mm-4mm

Khớp Nối Xoay 2.3mm-4mm

38.000₫
Khớp Nối Xoay 2.3mm-4mm Thông số kỹ thuật: Trục: 2.3mm - 4mm Đường kính ngoài: 9mm Chiều dài: 23mm Lỗ vít:...
Khớp Nối Xoay 2.3mm-3mm

Khớp Nối Xoay 2.3mm-3mm

38.000₫
Khớp Nối Xoay 2.3mm-3mm Thông số kỹ thuật: Trục: 2.3mm - 3mm Đường kính ngoài: 9mm Chiều dài: 23mm Lỗ vít:...
Khớp Nối Đầu Khoan M10 - Trục 5mm

Khớp Nối Đầu Khoan M10 - Trục 5mm

45.000₫
Khớp Nối Đầu Khoan M10 - Trục 5mm phù hợp cho các loại motor có trục 5mm như motor 775,... Sản phẩm phù hợp sử dụng cho: ...
Đầu Khoan JT0 0.3mm -- 4mm

Đầu Khoan JT0 0.3mm -- 4mm

75.000₫
Đầu Khoan JT0 0.3mm -- 4mm phù hợp sử dụng cho các mũi khoan, mũi cắt có kích thước từ 0.3~4mm. Lưu ý: Sản phẩm...
Đầu Khoan 0.6mm -- 6mm - Trục M10

Đầu Khoan 0.6mm -- 6mm - Trục M10

75.000₫
Đầu Khoan 0.6mm -- 6mm - Trục M10 phù hợp sử dụng cho các mũi khoan, mũi cắt có kích thước từ 0.6~6mm. Lưu ý:...