Remote 8L lớn

Remote 8L lớn

110.000₫
Remote 2 lệnh đen nhỏ

Remote 2 lệnh đen nhỏ

35.000₫
Remote RF 2 Kênh sử dụng IC PT2260 dễ dàng cài đặt mã số. Remote gồm 2 nút nhấn tương ứng với 2 kênh riêng biệt, có đèn báo...
Remote 1 Lệnh AG061 - EV1527

Remote 1 Lệnh AG061 - EV1527

45.000₫
Remote gồm 1 nút nhấn tương ứng với 1 tín hiệu riêng biệt và sử dụng IC EV1527 nên không cần cài đặt mã số. Sản phẩm phù hợp...
Remote 2 Lệnh AG061 - EV1527

Remote 2 Lệnh AG061 - EV1527

45.000₫
Remote gồm 2 nút nhấn tương ứng với 2 tín hiệu riêng biệt và sử dụng IC EV1527 nên không cần cài đặt mã số. Sản phẩm phù hợp...
Remote 3 Lệnh AG061 - EV1527

Remote 3 Lệnh AG061 - EV1527

45.000₫
Remote gồm 3 nút nhấn tương ứng với 3 tín hiệu riêng biệt và sử dụng IC EV1527 nên không cần cài đặt mã số. Sản phẩm phù hợp...
Remote 4 Lệnh AG061 - EV1527

Remote 4 Lệnh AG061 - EV1527

45.000₫
Remote gồm 4 nút nhấn tương ứng với 4 tín hiệu riêng biệt và sử dụng IC EV1527 nên không cần cài đặt mã số. Sản phẩm phù hợp...
Remote 2L AG026-EV1527-315

Remote 2L AG026-EV1527-315

45.000₫
Remote gồm 2 nút nhấn tương ứng với 2 tín hiệu riêng biệt và sử dụng IC EV1527 nên không cần cài đặt mã số. Sản phẩm phù hợp...
Remote 2L AG027-EV1527-315

Remote 2L AG027-EV1527-315

45.000₫
Remote gồm 2 nút nhấn tương ứng với 2 tín hiệu riêng biệt và sử dụng IC EV1527 nên không cần cài đặt mã số. Sản phẩm phù hợp...
Module 4 Relay - mạch nhận học lệnh

Module 4 Relay - mạch nhận học lệnh

90.000₫
Module 4 relay - mạch nhận học lệnh phù hợp cho các ứng dụng đóng ngắt điện áp AC hoặc DC với dòng tiêu thụ tối đa 12A. Mạch...
Mạch nhận học lệnh RF 1527

Mạch nhận học lệnh RF 1527

42.000₫
Mạch nhận sóng RF có chức năng học mã code từ IC 1527, tức là chỉ những mạch phát dùng IC 1527 và được code được học bởi mạch...
Remote RF 2 kênh - 1000m

Remote RF 2 kênh - 1000m

60.000₫
Remote RF 2 kênh tần số 315KHz sử dụng IC giải mã PT2262 có thể điều chỉnh code hoặc IC học code 1527. Remote được thiết kế 2 nút...
Mạch nhận RXB8 - 315MHz - 200m

Mạch nhận RXB8 - 315MHz - 200m

50.000₫
Mạch nhận RXB8 sử dụng tần số 315MHz và 433MHz với khoảng cách thu sóng RF lên đến 200m trong mối trường có nhiều vật cản và 500-800m trong...
Mạch nhận học mã KB2

Mạch nhận học mã KB2

38.000₫
Mạch nhận học mã KB2 làm việc ở tần số 315KHz và khoảng cách thu từ 20m - 100m tùy thuộc vào môi trường phát. Mạch được thiết kế...
Mạch nhận học mã KB1

Mạch nhận học mã KB1

38.000₫
Mạch nhận học mã KB1 làm việc ở tần số 315KHz và khoảng cách thu từ 20m - 100m tùy thuộc vào môi trường phát. Mạch được thiết kế...
Remote RF 12 Kênh SC2262-315

Remote RF 12 Kênh SC2262-315

90.000₫
Remote RF 12 Kênh sử dụng IC SC2262 dễ dàng cài đặt mã số. Remote gồm 12 nút nhấn tương ứng với 12 kênh riêng biệt, có đèn báo...
Remote RF 15 Kênh 2264-315

Remote RF 15 Kênh 2264-315

80.000₫
Remote RF 15 Kênh sử dụng IC 2264 dễ dàng cài đặt mã số. Remote gồm 15 nút nhấn tương ứng với 15 kênh riêng biệt, có đèn báo...
Remote RF 8 Kênh EV1527-315

Remote RF 8 Kênh EV1527-315

60.000₫
Remote RF 8 Kênh sử dụng IC EV1527 nên remote đã được định sẵn mã số không trùng với bất kì thiết bị nào. Remote gồm 8 nút nhấn...
Remote RF 8 Kênh EV2262-315

Remote RF 8 Kênh EV2262-315

60.000₫
Remote RF 8 Kênh sử dụng IC EV2262 dễ dàng cài đặt mã số. Remote gồm 8 nút nhấn tương ứng với 8 kênh riêng biệt, có đèn báo...
Remote 5 kênh - GR - DAT

Remote 5 kênh - GR - DAT

65.000₫
Remote RF 5 Kênh sử dụng IC SC2262 dễ dàng cài đặt mã số. Remote gồm 5 nút nhấn tương ứng với 5 kênh riêng biệt, có đèn báo...
Remote 4 kênh - GR - DAT

Remote 4 kênh - GR - DAT

65.000₫
Remote RF 4 Kênh sử dụng IC SC2262 dễ dàng cài đặt mã số. Remote gồm 4 nút nhấn tương ứng với 4 kênh riêng biệt, có đèn báo...
Remote 3 lệnh - GR - DAT

Remote 3 lệnh - GR - DAT

65.000₫
Remote RF 3 Kênh sử dụng IC SC2262 dễ dàng cài đặt mã số. Remote gồm 3 nút nhấn tương ứng với 3 kênh riêng biệt, có đèn báo...
Remote 2 lệnh - GR - DAT

Remote 2 lệnh - GR - DAT

65.000₫
Remote RF 2 Kênh sử dụng IC SC2262 dễ dàng cài đặt mã số. Remote gồm 2 nút nhấn tương ứng với 2 kênh riêng biệt, có đèn báo...
Remote-2L-IC-2262-315(MOC DA)
Remote 2L-1527-315(MOC DA)

Remote 2L-1527-315(MOC DA)

60.000₫
Remote gồm 2 nút nhấn tương ứng với 2 tín hiệu riêng biệt và sử dụng IC EV1527 nên không cần cài đặt mã số. Sản phẩm phù hợp...
Module nhận 2relay 12V
Mạch thu sóng RF PT2272-L4

Mạch thu sóng RF PT2272-L4

30.000₫
Mạch thu sóng RF PT2272-L4 được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điều khiển từ xa cho gia đình và công nghiệp như: điều khiển cửa cuốn,...
Mạch thu sóng RF tần số 315MHz

Mạch thu sóng RF tần số 315MHz

14.000₫
Mạch thu sóng RF được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điều khiển từ xa cho gia đình và công nghiệp như: điều khiển cửa cuốn, điều...
Mạch phát sóng RF tần số 315MHz

Mạch phát sóng RF tần số 315MHz

13.000₫
Mạch phát sóng RF được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điều khiển từ xa cho gia đình và công nghiệp như: điều khiển cửa cuốn, điều...
Remote 4 lệnh mã cố định -  IC1527

Remote 4 lệnh mã cố định - IC1527

45.000₫
Remote gồm 4 nút nhấn tương ứng với 4 tín hiệu riêng biệt và sử dụng IC 1527 nên không cần cài đặt mã số. Sản phẩm phù hợp...
Remote 1 lệnh

Remote 1 lệnh

65.000₫
Remote RF 1 Kênh sử dụng IC SC2262 dễ dàng cài đặt mã số. Remote gồm 1 nút nhấn tương ứng với, có đèn báo sáng khi nhấn nút...
Remote 8 lệnh Channel-W

Remote 8 lệnh Channel-W

60.000₫
Remote RF 8 Kênh sử dụng IC SC2262 dễ dàng cài đặt mã số. Remote gồm 8 nút nhấn tương ứng với 8 kênh riêng biệt, có đèn báo...
Remote 4 lệnh 433 (Copy Máy)

Remote 4 lệnh 433 (Copy Máy)

80.000₫
Remote sử dụng tần số 433MHz và học lệnh từ các remote khác, điều này có thể giúp bạn có thể sao chép được một số loại remote không...