Cầu chì tự phục hồi - SMD0805-010(1A)

Cầu chì tự phục hồi - SMD0805-010(1A)

1.200₫
Cầu chì tự phục hồi 6V-100A size 0805 Thông số kỹ thuật: Dòng tải giữ 500mA Dòng...
Cầu chì tự phục hồi - DC020F-2

Cầu chì tự phục hồi - DC020F-2

2.000₫
Cầu chì tự phục hồi 30V-10A Thông số kỹ thuật: Họ PTC Resettable Fuses Series PolySwitch...
Cầu chì tự phục hồi - DC075F/24-2

Cầu chì tự phục hồi - DC075F/24-2

2.000₫
Cầu chì tự phục hồi 24V - 40A Thông số kỹ thuật: Họ PTC Resettable Fuses Series...
Cầu chì tự phục hồi - DC110F/24-2

Cầu chì tự phục hồi - DC110F/24-2

2.000₫
Thông số kỹ thuật: Họ PTC Resettable Fuses Series PolySwitch Dòng tải giữ ...
Cầu chì tự phục hồi - DC050F-2

Cầu chì tự phục hồi - DC050F-2

2.000₫
Cầu chì tự phục hồi 24V - 100A Thông số kỹ thuật: Họ PTC Resettable Fuses Series...
Cầu chì tự phục hồi - DC260F/12-2

Cầu chì tự phục hồi - DC260F/12-2

2.000₫
Cầu chì tự phục hồi 12V - 100A Thông số kỹ thuật: Họ PTC Resettable Fuses Series...
Cầu chì tự phục hồi - DC075F-2

Cầu chì tự phục hồi - DC075F-2

2.000₫
Cầu chì tự phục hồi 13.2V - 100A Thông số kỹ thuật: Họ PTC Resettable Fuses Series...
Cầu chì tự phục hồi - DC110F-2

Cầu chì tự phục hồi - DC110F-2

2.000₫
Cầu chì tự phục hồi 8V - 100A Thông số kỹ thuật: Họ PTC Resettable Fuses Series...
Đế  Cầu Chì 250V 10A GF- 205B

Đế Cầu Chì 250V 10A GF- 205B

1.500₫
Đế cầu chì kích thước 24 x 10 x 10mm
DC050 F-2

DC050 F-2

2.000₫
MF SM075-2

MF SM075-2

4.000₫
PTC Resettable Fuse 30V 750mA Ih Surface Mount 2-SMD Voltage - Max 30V Current - Max ...