Mạch nạp AVR ISP

Mạch nạp AVR ISP

70.000₫
Mạch nạp AVR ISP được update firmware mới sử dụng USB chuẩn HID không cần Cài Diver. Hỗ trợ nạp các loại chip AVR, 89S, EEPROM, tải phần mềm...