Mạch Tạo Nguồn Đôi ±15VDC Từ Nguồn Đơn AC 14V~24V

Mạch Tạo Nguồn Đôi ±15VDC Từ Nguồn Đơn AC 14V~24V

165.000₫
Mạch Tạo Nguồn Đôi ±15VDC Từ Nguồn Đơn AC 14V~24V Thông số kỹ thuật: Điện áp ngõ vào: AC14V~24V Điện áp ngõ ra:...
Mạch Hạ Áp Nguồn Đôi DC LM317 - 1.5A

Mạch Hạ Áp Nguồn Đôi DC LM317 - 1.5A

175.000₫
Mạch Hạ Áp Nguồn Đôi DC LM317 - 1.5A Thông số kỹ thuật: Điện áp đầu vào: ±3V ~ ±40V Điện áp đầu...
Mạch Tạo Nguồn Đôi ±5V Từ Nguồn 4.8~35VDC - 20W

Mạch Tạo Nguồn Đôi ±5V Từ Nguồn 4.8~35VDC - 20W

150.000₫
Mạch Tạo Nguồn Đôi ±5V Từ Nguồn 4.8~35VDC - 20W Thông số kỹ thuật: Điện áp ngõ vào: DC 4.8V ~ 35V Điện...
Biến Áp Xuyến Nguồn Đôi 28VAC Và 15VAC

Biến Áp Xuyến Nguồn Đôi 28VAC Và 15VAC

890.000₫
Biến Áp Xuyến Nguồn Đôi 28VAC Và 15VAC Thông số kỹ thuật: Điện áp ngõ vào: 220VAC Điện áp ngõ ra: AC...
Mạch Chuyển Nguồn 12VDC Ra Nguồn Đôi ±28V và ±15V - 1000W

Mạch Chuyển Nguồn 12VDC Ra Nguồn Đôi ±28V và ±15V - 1000W

890.000₫
Mạch Chuyển Nguồn 12VDC Ra Nguồn Đôi ±28V và ±15V - 1000W Thông số kỹ thuật: Điện áp ngõ vào: 12VDC Ngõ ra:...
Mạch Chuyển 3.2~16VDC Sang ±5VDC - 5W

Mạch Chuyển 3.2~16VDC Sang ±5VDC - 5W

85.000₫
Mạch Chuyển 3.2~16VDC Sang ±5VDC - 5W Thông số kỹ thuật: Điện áp ngõ vào: 3.2-16VDC Điện áp ngõ ra: ±5V ...
Mạch Chuyển 3.5~6VDC Sang Nguồn Đôi ±12VDC - 100mA

Mạch Chuyển 3.5~6VDC Sang Nguồn Đôi ±12VDC - 100mA

55.000₫
Mạch Chuyển 3.5~6VDC Sang Nguồn Đôi ±12VDC - 100mA Thông số kỹ thuật: Điện áo ngõ vào: DC 3.6V ~ 6V Điện áp...
Mạch Chuyển 5VDC Sang Nguồn Đôi ±12VDC Cổng Micro USB

Mạch Chuyển 5VDC Sang Nguồn Đôi ±12VDC Cổng Micro USB

135.000₫
Mạch Chuyển 5VDC Sang Nguồn Đôi ±12VDC Cổng Micro USB được thiết kế nhỏ gọn với ngõ vào 5VDC có thể được cấp bằng cổng micro USB rất tiện...
Mạch TPS5430 Chuyển Nguồn Đơn DC Sang Nguồn Đôi ±12VDC - 1A

Mạch TPS5430 Chuyển Nguồn Đơn DC Sang Nguồn Đôi ±12VDC - 1A

195.000₫
Mạch TPS5430 Chuyển Nguồn Đơn DC Sang Nguồn Đôi ±12VDC - 1A Thông số kỹ thuật: Điện áp ngõ vào: DC 14V ~ 30V...
Mạch Tạo Nguồn Đôi ±12V Từ Nguồn 3~10VDC - 3W

Mạch Tạo Nguồn Đôi ±12V Từ Nguồn 3~10VDC - 3W

60.000₫
Mạch Tạo Nguồn Đôi ±12V Từ Nguồn 3~10VDC - 3W Thông số kỹ thuật: Điện áp ngõ vào: DC 3.2V ~ 10V Điện...
Mạch Tạo Nguồn Đôi ±12V Từ Nguồn 3~10VDC - 10W - Điều Chỉnh Ngõ ra

Mạch Tạo Nguồn Đôi ±12V Từ Nguồn 3~10VDC - 10W - Điều Chỉnh Ngõ ra

75.000₫
Mạch Tạo Nguồn Đôi ±12V Từ Nguồn 3~10VDC - 10W - Điều Chỉnh Ngõ ra Mạch được thiết kế thêm cổng Trim có thể điều chỉnh nhiều dải...
Mạch Tạo Nguồn Đôi ±15V Từ Nguồn 4.8~35VDC - 20W

Mạch Tạo Nguồn Đôi ±15V Từ Nguồn 4.8~35VDC - 20W

150.000₫
Mạch Tạo Nguồn Đôi ±12V Từ Nguồn 4.8~35VDC - 20W Thông số kỹ thuật: Điện áp ngõ vào: DC 4.8V ~ 35V Điện...
Mạch Tạo Nguồn Đôi ±12V Từ Nguồn 4.8~35VDC - 20W

Mạch Tạo Nguồn Đôi ±12V Từ Nguồn 4.8~35VDC - 20W

150.000₫
Mạch Tạo Nguồn Đôi ±12V Từ Nguồn 4.8~40VDC - 20W Thông số kỹ thuật: Điện áp ngõ vào: DC 4.8V ~ 35V Điện...
Mạch Tạo Nguồn Đôi ±15V Từ Nguồn 3~13VDC - 3W

Mạch Tạo Nguồn Đôi ±15V Từ Nguồn 3~13VDC - 3W

60.000₫
Mạch Tạo Nguồn Đôi ±15V Từ Nguồn 3~13VDC Thông số kỹ thuật: Điện áp ngõ vào: DC 3.2V ~ 13V Điện áp ngõ...
KIT DIY Mạch chuyển nguồn đôi 12VAC thành nguồn đôi 12VDC - Tự Ráp

KIT DIY Mạch chuyển nguồn đôi 12VAC thành nguồn đôi 12VDC - Tự Ráp

90.000₫
KIT DIY Mạch chuyển nguồn đôi 12VAC thành nguồn đôi 12VDC - Tự Ráp Trọn bộ sản phẩm đang bán tại Dientudat.com bao...
Mạch chuyển 12VDC sang nguồn đôi ±32V - 180W

Mạch chuyển 12VDC sang nguồn đôi ±32V - 180W

380.000₫
Mạch chuyển 12VDC sang nguồn đôi ±32V - 180W Hình ảnh sản phẩm:
Mạch nguồn 220VAC ra ±25V và ±15V - 200W

Mạch nguồn 220VAC ra ±25V và ±15V - 200W

695.000₫
Mạch nguồn 220VAC ra ±25V và ±15V - 200W Thông số kỹ thuật: Điện áp ngõ vào: 220VAC Điện áo...
Mạch chuyển 12VDC ra nguồn đôi ±36-42V - 500W

Mạch chuyển 12VDC ra nguồn đôi ±36-42V - 500W

695.000₫
Mạch chuyển 12VDC ra nguồn đôi ±36-42V - 500W Thông số kỹ thuật: Điện áp hoạt động: 10.8 - 15V ...
Mạch chuyển 12VDC ra nguồn đôi ±28-34V - 500W

Mạch chuyển 12VDC ra nguồn đôi ±28-34V - 500W

650.000₫
Mạch chuyển 12VDC ra nguồn đôi ±28-34V - 500W Thông số kỹ thuật: Điện áp hoạt động: 10.8 - 15V ...
Mạch chuyển 12VDC ra nguồn đôi ±20-26V - 500W

Mạch chuyển 12VDC ra nguồn đôi ±20-26V - 500W

600.000₫
Mạch chuyển 12VDC ra nguồn đôi ±20-26V - 500W Thông số kỹ thuật: Điện áp hoạt động: 10.8 - 15V ...
Mạch chuyển 12VDC sang nguồn đôi ±21V loại D - 500W

Mạch chuyển 12VDC sang nguồn đôi ±21V loại D - 500W

850.000₫
Mạch chuyển 12VDC sang nguồn đôi ±21V loại D có chức năng chuyển đổi nguồn điện 12VDC thành nguồn điện đối xứng (-21V) - (0V) - (+21V) với công...
Mạch chuyển 12VDC sang nguồn đôi ±42V loại B - 500W

Mạch chuyển 12VDC sang nguồn đôi ±42V loại B - 500W

950.000₫
Mạch chuyển 12VDC sang nguồn đôi ±42V loại B có chức năng chuyển đổi nguồn điện 12VDC thành nguồn điện đối xứng (-42V) - (0V) - (+42V) với công...
Mạch chuyển 12VDC sang nguồn đôi ±66V loại A - 500W

Mạch chuyển 12VDC sang nguồn đôi ±66V loại A - 500W

950.000₫
Mạch chuyển 12VDC sang nguồn đôi ±66V loại A có chức năng chuyển đổi nguồn điện 12VDC thành nguồn điện đối xứng (-66V) - (0V) - (+66V) với công...
Mạch chuyển 12VDC sang nguồn đôi ±30V loại C - 500W

Mạch chuyển 12VDC sang nguồn đôi ±30V loại C - 500W

950.000₫
Mạch chuyển 12VDC sang nguồn đôi ±30V loại C có chức năng chuyển đổi nguồn điện 12VDC thành nguồn điện đối xứng (-30V) - (0V) - (+30V) với công...
Mạch tăng áp ngõ ra nguồn đôi điều chỉnh 40W

Mạch tăng áp ngõ ra nguồn đôi điều chỉnh 40W

120.000₫
Mạch tạo nguồn đôi điều chỉnh ngõ ra 40W là mạch tăng áp và chuyển đổi từ nguồn đơn sang nguồn đôi với dải điện áp ngõ vào từ...
Mạch tạo nguồn đôi 12V từ nguồn 2.8~5VDC

Mạch tạo nguồn đôi 12V từ nguồn 2.8~5VDC

30.000₫
Mạch tạo nguồn đôi 12V có chức năng chuyển đổi từ nguồn đơn DC sang nguồn đôi ±12V. Với điện áp ngõ vào từ 2.8V-5VDC bạn có thể dễ...