Máy Tính Nhúng NanoPi M2 - 1G

Máy Tính Nhúng NanoPi M2 - 1G

790.000₫
Máy tính nhúng Nano Pi M2 là phiên bản nằm giữa sự nhỏ gọn của Nano Pi và sự đầy đủ về ngoại vi của NanoPC, máy có kích...
Máy Tính Nhúng NanoPi M1 - 1G

Máy Tính Nhúng NanoPi M1 - 1G

500.000₫
Máy tính nhúng Nano Pi M1 là phiên bản giá rẻ sử dụng CPU Allwinner H3 từ FriendlyARM, tuy là phiên bản giá rẻ nhưng máy được trang bị...
Máy Tính Nhúng NanoPi M1 - 512MB

Máy Tính Nhúng NanoPi M1 - 512MB

480.000₫
Máy tính nhúng Nano Pi M1 là phiên bản giá rẻ sử dụng CPU Allwinner H3 từ FriendlyARM, tuy là phiên bản giá rẻ nhưng máy được trang bị...