Bóng Tube 6Z4-Q

Bóng Tube 6Z4-Q

90.000₫
Bóng Tube 6Z4-Q Hình ảnh sản phẩm:
Bóng Tube 6Z4

Bóng Tube 6Z4

30.000₫
Bóng Tube 6Z4 Hình ảnh sản phẩm:
Bóng Tube 12AX7 China

Bóng Tube 12AX7 China

250.000₫
Bóng Tube 12AX7 China Hình ảnh sản phẩm:
Bộ 4 Tube China - 2 Bóng 12AX7 - 2 Bóng 12AU7

Bộ 4 Tube China - 2 Bóng 12AX7 - 2 Bóng 12AU7

1.300.000₫
Bộ 4 Tube China - 2 Bóng 12AX7 - 2 Bóng 12AU7 phù hợp sử dụng cho Mạch Pre-amp Marantz 2x12AX7 - 2*12AU7 - 2*6Z4 ...
Bộ 4 Tube Nga - 2 Bóng 12AX7 - 2 Bóng 12AU7 - Russia

Bộ 4 Tube Nga - 2 Bóng 12AX7 - 2 Bóng 12AU7 - Russia

2.400.000₫
Bộ 4 Tube Nga - 2 Bóng 12AX7 - 2 Bóng 12AU7 - Russia phù hợp sử dụng cho Mạch Pre-amp Marantz 2x12AX7 - 2*12AU7 - 2*6Z4...
Mạch Preamplifier Marantz 3*12AX7 - 6Z4

Mạch Preamplifier Marantz 3*12AX7 - 6Z4

1.250.000₫
Mạch Preamplifier Marantz 3*12AX7 - 6Z4 sử dụng 3 ống 12AX7 và 1 ống 6Z4. Mạch có trang bị led 7 màu báo nguồn thay đổi màu sắc cực...