Khớp nối trục 4mm-8mm màu xanh

Khớp nối trục 4mm-8mm màu xanh

18.000₫
Khớp nối trục 4mm-8mm màu xanh Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 4mm - 8mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 4mm-7mm màu xanh

Khớp nối trục 4mm-7mm màu xanh

18.000₫
Khớp nối trục 4mm-7mm màu xanh Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 4mm - 7mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 4mm-6mm màu xanh

Khớp nối trục 4mm-6mm màu xanh

18.000₫
Khớp nối trục 4mm-6mm màu xanh Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 4mm - 6mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 4mm-5mm màu xanh

Khớp nối trục 4mm-5mm màu xanh

18.000₫
Khớp nối trục 4mm-5mm màu xanh Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 4mm - 5mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 4mm-4mm màu xanh

Khớp nối trục 4mm-4mm màu xanh

18.000₫
Khớp nối trục 4mm-4mm màu xanh Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 4mm - 4mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 3.17mm-6mm màu đỏ

Khớp nối trục 3.17mm-6mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 3.17mm-6mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 3.17mm - 6mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 3.17mm-5mm màu đỏ

Khớp nối trục 3.17mm-5mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 3.17mm-5mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 3.17mm - 5mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 3.17mm-4mm màu đỏ

Khớp nối trục 3.17mm-4mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 3.17mm-4mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 3.17mm - 4mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 3.17mm-3.17mm màu đỏ

Khớp nối trục 3.17mm-3.17mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 3.17mm-3.17mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 3.17mm - 3.17mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 3mm-6mm màu đỏ

Khớp nối trục 3mm-6mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 3mm-6mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 3mm - 6mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 3mm-5mm màu đỏ

Khớp nối trục 3mm-5mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 3mm-5mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 3mm - 5mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 3mm-4mm màu đỏ

Khớp nối trục 3mm-4mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 3mm-4mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 3mm - 4mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 3mm-3.17mm màu đỏ

Khớp nối trục 3mm-3.17mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 3mm-3.17mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 3mm - 3.17mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 3mm-3mm màu đỏ

Khớp nối trục 3mm-3mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 3mm-3mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 3mm - 3mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 2.3mm-5mm màu đỏ

Khớp nối trục 2.3mm-5mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 2.3mm-5mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 2.3mm - 5mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 2.3mm-4mm màu đỏ

Khớp nối trục 2.3mm-4mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 2.3mm-4mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 2.3mm - 4mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 2.3mm-3mm màu đỏ

Khớp nối trục 2.3mm-3mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 2.3mm-3mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 2.3mm - 3mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 2mm-5mm màu đỏ

Khớp nối trục 2mm-5mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 2mm-5mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 2mm - 5mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 2mm-4mm màu đỏ

Khớp nối trục 2mm-4mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 2mm-4mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 2mm - 4mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 2mm-3.17mm màu đỏ

Khớp nối trục 2mm-3.17mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 2mm-3.17mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 2mm - 2mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 2mm-3mm màu đỏ

Khớp nối trục 2mm-3mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 2mm-3mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 2mm - 3mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 2mm-2.3mm màu đỏ

Khớp nối trục 2mm-2.3mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 2mm-2.3mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 2mm - 2.3mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 2mm-2mm màu đỏ

Khớp nối trục 2mm-2mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 2mm-2mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 2mm - 2mm Chất liệu: nhôm...
Khớp Nối Trục Thép 6mm-8mm

Khớp Nối Trục Thép 6mm-8mm

25.000₫
Khớp Nối Trục Thép 6mm-8mm - Sản phẩm bao gồm 1 trục thép và 4 vít hãm M4 Thông số kỹ thuật: Phù hợp...
Khớp Nối Mặt Bích Trượt 12mm

Khớp Nối Mặt Bích Trượt 12mm

60.000₫
Khớp Nối Mặt Bích Trượt 12mm Thông số kỹ thuật: đang cập nhật Tham khảo thêm các kích thước khác của sản phẩm tại...
Khớp Nối Mặt Bích Trượt 10mm

Khớp Nối Mặt Bích Trượt 10mm

55.000₫
Khớp Nối Mặt Bích Trượt 10mm Thông số kỹ thuật: đang cập nhật Tham khảo thêm các kích thước khác của sản phẩm tại...
Khớp Nối Mặt Bích Trượt 8mm

Khớp Nối Mặt Bích Trượt 8mm

45.000₫
Khớp Nối Mặt Bích Trượt 8mm Thông số kỹ thuật: đang cập nhật Tham khảo thêm các kích thước khác của sản phẩm tại...
Khớp Nối Mặt Bích Trượt 6mm

Khớp Nối Mặt Bích Trượt 6mm

40.000₫
Khớp Nối Mặt Bích Trượt 6mm Thông số kỹ thuật: đang cập nhật Tham khảo thêm các kích thước khác của sản phẩm tại...
Khớp Nối Motor 6.35mm-6.35mm

Khớp Nối Motor 6.35mm-6.35mm

25.000₫
Khớp Nối Motor 6.35mm-6.35mm được sử dụng để nối động cơ bước và trục dẫn. Kích thước: Lỗ: 1 đầu 6.35mm - 1...
Khớp Nối Motor 5mm-6.35mm

Khớp Nối Motor 5mm-6.35mm

25.000₫
Khớp Nối Motor 5mm-6.35mm được sử dụng để nối động cơ bước và trục dẫn. Kích thước: Lỗ: 1 đầu 5mm - 1...
Khớp Nối Motor 8mm-8mm

Khớp Nối Motor 8mm-8mm

25.000₫
Khớp Nối Motor 8mm-8mm được sử dụng để nối động cơ bước và trục dẫn. Kích thước: Lỗ: 1 đầu 8mm - 1...
Khớp Nối Motor 6mm-8mm

Khớp Nối Motor 6mm-8mm

25.000₫
Khớp Nối Motor 6mm-8mm được sử dụng để nối động cơ bước và trục dẫn. Kích thước: Lỗ: 1 đầu 6mm - 1...