Trục nối truyền động vỏ kim loại - 300mm

Trục nối truyền động vỏ kim loại - 300mm

90.000₫
Trục nối truyền động vỏ kim loại có chiều dài 300mm thường được sử dụng nối vào máy khoan, với khớp nối lục giác phù hợp cho các đầu...
Đầu Nối Truyền Động Lục Giác Đa Năng 105 Độ - Loại Dài

Đầu Nối Truyền Động Lục Giác Đa Năng 105 Độ - Loại Dài

140.000₫
Đầu Nối Truyền Động Lục Giác Đa Năng 105 Độ - Loại Dài được nối vào đầu khoan hoặc dùng với cờ lê, mỏ lết để tháo lắp ốc...
Đầu Nối Truyền Động Lục Giác Đa Năng 105 Độ - Loại Ngắn

Đầu Nối Truyền Động Lục Giác Đa Năng 105 Độ - Loại Ngắn

100.000₫
Đầu Nối Truyền Động Lục Giác Đa Năng 105 Độ - Loại Ngắn được nối vào đầu khoan hoặc dùng với cờ lê, mỏ lết để tháo lắp ốc...
Dây Truyền Động Đa Năng M18*1.5mm - Nối Dài Máy Khoan

Dây Truyền Động Đa Năng M18*1.5mm - Nối Dài Máy Khoan

120.000₫
Dây Truyền Động Đa Năng M18*1.5mm - Nối Dài Máy Khoan Tham khảo thêm các sản phẩm truyền động khác tại đây: ...
Dây curoa GT2 6mm - 600mm

Dây curoa GT2 6mm - 600mm

50.000₫
Dây curoa GT2 6mm - 600mm được sử dụng kết hợp với Pulley để truyền động cơ khí. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Chiều rộng:...
Dây curoa GT2 6mm - 550mm

Dây curoa GT2 6mm - 550mm

50.000₫
Dây curoa GT2 6mm - 550mm được sử dụng kết hợp với Pulley để truyền động cơ khí. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Chiều rộng:...
Dây curoa GT2 6mm - 500mm

Dây curoa GT2 6mm - 500mm

45.000₫
Dây curoa GT2 6mm - 500mm được sử dụng kết hợp với Pulley để truyền động cơ khí. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Chiều rộng:...
Dây curoa GT2 6mm - 450mm

Dây curoa GT2 6mm - 450mm

45.000₫
Dây curoa GT2 6mm - 450mm được sử dụng kết hợp với Pulley để truyền động cơ khí. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Chiều rộng:...
Dây curoa GT2 6mm - 400mm

Dây curoa GT2 6mm - 400mm

45.000₫
Dây curoa GT2 6mm - 400mm được sử dụng kết hợp với Pulley để truyền động cơ khí. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Chiều rộng:...
Dây curoa GT2 6mm - 130mm

Dây curoa GT2 6mm - 130mm

20.000₫
Dây curoa GT2 6mm - 130mm được sử dụng kết hợp với Pulley để truyền động cơ khí. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Chiều rộng:...
Dây curoa GT2 6mm - 120mm

Dây curoa GT2 6mm - 120mm

20.000₫
Dây curoa GT2 6mm - 120mm được sử dụng kết hợp với Pulley để truyền động cơ khí. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Chiều rộng:...
Dây curoa GT2 6mm - 110mm

Dây curoa GT2 6mm - 110mm

20.000₫
Dây curoa GT2 6mm - 110mm được sử dụng kết hợp với Pulley để truyền động cơ khí. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Chiều rộng:...
Dây curoa GT2 6mm - 350mm

Dây curoa GT2 6mm - 350mm

38.000₫
Dây curoa GT2 6mm - 350mm được sử dụng kết hợp với Pulley để truyền động cơ khí. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Chiều rộng:...
Dây curoa GT2 6mm - 320mm

Dây curoa GT2 6mm - 320mm

35.000₫
Dây curoa GT2 6mm - 320mm được sử dụng kết hợp với Pulley để truyền động cơ khí. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Chiều rộng:...
Dây curoa GT2 6mm - 302mm

Dây curoa GT2 6mm - 302mm

32.000₫
Dây curoa GT2 6mm - 302mm được sử dụng kết hợp với Pulley để truyền động cơ khí. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Chiều rộng:...
Dây curoa GT2 6mm - 280mm

Dây curoa GT2 6mm - 280mm

32.000₫
Dây curoa GT2 6mm - 280mm được sử dụng kết hợp với Pulley để truyền động cơ khí. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Chiều rộng:...
Dây curoa GT2 6mm - 260mm

Dây curoa GT2 6mm - 260mm

30.000₫
Dây curoa GT2 6mm - 260mm được sử dụng kết hợp với Pulley để truyền động cơ khí. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Chiều rộng:...
Dây curoa GT2 6mm - 240mm

Dây curoa GT2 6mm - 240mm

30.000₫
Dây curoa GT2 6mm - 240mm được sử dụng kết hợp với Pulley để truyền động cơ khí. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Chiều rộng:...
Dây curoa GT2 6mm - 228mm

Dây curoa GT2 6mm - 228mm

28.000₫
Dây curoa GT2 6mm - 228mm được sử dụng kết hợp với Pulley để truyền động cơ khí. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Chiều rộng:...
Dây curoa GT2 6mm - 208mm

Dây curoa GT2 6mm - 208mm

28.000₫
Dây curoa GT2 6mm - 208mm được sử dụng kết hợp với Pulley để truyền động cơ khí. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Chiều rộng:...
Dây curoa GT2 6mm - 200mm

Dây curoa GT2 6mm - 200mm

25.000₫
Dây curoa GT2 6mm - 200mm được sử dụng kết hợp với Pulley để truyền động cơ khí. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Chiều rộng:...
Dây curoa GT2 6mm - 190mm

Dây curoa GT2 6mm - 190mm

20.000₫
Dây curoa GT2 6mm - 190mm được sử dụng kết hợp với Pulley để truyền động cơ khí. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Chiều rộng:...
Dây curoa GT2 6mm - 180mm

Dây curoa GT2 6mm - 180mm

20.000₫
Dây curoa GT2 6mm - 180mm được sử dụng kết hợp với Pulley để truyền động cơ khí. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Chiều rộng:...
Dây curoa GT2 6mm - 172mm

Dây curoa GT2 6mm - 172mm

20.000₫
Dây curoa GT2 6mm - 172mm được sử dụng kết hợp với Pulley để truyền động cơ khí. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Chiều rộng:...
Dây curoa GT2 6mm - 160mm

Dây curoa GT2 6mm - 160mm

20.000₫
Dây curoa GT2 6mm - 160mm được sử dụng kết hợp với Pulley để truyền động cơ khí. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Chiều rộng:...
Dây curoa GT2 6mm - 150mm

Dây curoa GT2 6mm - 150mm

20.000₫
Dây curoa GT2 6mm - 150mm được sử dụng kết hợp với Pulley để truyền động cơ khí. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Chiều rộng:...
Dây curoa GT2 6mm - 140mm

Dây curoa GT2 6mm - 140mm

19.000₫
Dây curoa GT2 6mm - 140mm được sử dụng kết hợp với Pulley để truyền động cơ khí. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Chiều rộng:...