C1815 DIP

C1815 DIP

700₫
C1815 DIP Hình ảnh sản phẩm:
BTA41-600 PINDIP

BTA41-600 PINDIP

28.000₫
BTA41-600 PINDIP Tham khảo datashet tại đây: BTA41-600 PINDIP Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn...
IC EEPROM AT24C32 - 8DIP

IC EEPROM AT24C32 - 8DIP

8.000₫
IC EEPROM 4KBIT 400KHZ 8DIP ...
Mosfet SSM3K333RLF SMD

Mosfet SSM3K333RLF SMD

2.000₫
Mosfet SSM3K333RLF SMD Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Tham khảo datasheet tại đây:...
IC 78L05 SMD SOT89

IC 78L05 SMD SOT89

1.000₫
IC 78L05 SMD SOT89 Tham khảo Datashet tại đây: 78L05 SOT89 Lưu ý: Giá sản phẩm...
IC MC1496D SOP-14

IC MC1496D SOP-14

10.000₫
IC MC1496D SOP-14 Hình ảnh sản phẩm:
IC TL074C SOP14

IC TL074C SOP14

4.000₫
IC TL074C SOP14 Low-noise JFET quad operational amplifier Tham khảo datasheet: IC TL074C SOP14 Lưu ý: Giá niêm...
IC XL7005A SOP8

IC XL7005A SOP8

8.000₫
IC XL7005A SOP8 - 0.4A 150KHz 80V Buck DC to DC Converter Tham khảo datasheet: IC XL7005A SOP8 Lưu...
Max232CSE SMD ORIGIN
TTP223 SMD

TTP223 SMD

3.500₫
MCP73832T SMD

MCP73832T SMD

9.000₫
MC34063A SMD

MC34063A SMD

3.500₫
MIC29302 SMD

MIC29302 SMD

26.000₫
MIC29152 SMD

MIC29152 SMD

30.000₫
MIC29151-5.0WU SMD

MIC29151-5.0WU SMD

28.000₫
LM2596SX-ADJ SMD

LM2596SX-ADJ SMD

27.000₫
LM2596T-5.0 PINDIP

LM2596T-5.0 PINDIP

25.000₫
L5973D013TR SMD

L5973D013TR SMD

22.000₫
LM2596SX-5.0 SMD DÁN
LM2576T-ADJ PINDP

LM2576T-ADJ PINDP

18.000₫
LM2576S- 5.0 DÁN

LM2576S- 5.0 DÁN

12.000₫
LM2576 ADJ  PINDIP

LM2576 ADJ PINDIP

16.000₫
LM2576S-ADJ DÁN

LM2576S-ADJ DÁN

12.000₫
LM2575-12 PINDIP

LM2575-12 PINDIP

12.000₫
LM2575T-ADJ PINDIP

LM2575T-ADJ PINDIP

25.000₫
LM2575-5.0 PINDIP ORIGIN
LM2575S-5.0 SMD ORIGIN
LM2575S-5.0 SMD THƯỜNG
LP2985-50DBVR SOT23-5
LP2985-33DBVRG4 SOT23-5
HT7550-1 SMD

HT7550-1 SMD

2.300₫