Hộp Carton 3 Lớp 120*68*78mm

Hộp Carton 3 Lớp 120*68*78mm

3.000₫
Hộp Carton 3 Lớp 120*68*78mm Chất liệu: Carton Màu sắc: Vàng đất Kích thước: 120 x 68 x 78mm Hình ảnh sản...
Mạch chuyển Mini USB

Mạch chuyển Mini USB

4.000₫
Mạch chuyển Mini USB Hình ảnh sản phẩm:
Hộp Carton 3 Lớp 165*150*140mm

Hộp Carton 3 Lớp 165*150*140mm

6.000₫
Hộp Carton 3 Lớp 165*150*140mm Chất liệu: Carton Màu sắc: Vàng đất Kích thước: 165 x 150 x 140mm Hình ảnh sản...
Hộp Carton 3 Lớp 150*110*50mm

Hộp Carton 3 Lớp 150*110*50mm

4.000₫
Hộp Carton 3 Lớp 150*110*50mm Chất liệu: Carton Màu sắc: Vàng đất Kích thước: 150 x 110 x 50mm Hình ảnh sản...
Hộp Nhựa KW-38

Hộp Nhựa KW-38

5.000₫
Hộp Nhựa KW-38 Chất liệu: Nhựa Màu sắc: Trắng Kích thước: 49 x 27 x 18mm Hình ảnh sản phẩm: ...
Đồng hồ đo AC hiển thị LED 50A

Đồng hồ đo AC hiển thị LED 50A

230.000₫
Đồng hồ đo AC hiển thị LED 50A Hình ảnh sản phẩm:
Bộ phân tầng crossover

Bộ phân tầng crossover

230.000₫
Bộ phân tầng crossover Hình ảnh sản phẩm:
Màng cộng hưởng bầu dục JBL 87*55mm

Màng cộng hưởng bầu dục JBL 87*55mm

35.000₫
Màng cộng hưởng bầu dục JBL 87*55mm Hình ảnh sản phẩm:
Bộ điều khiển nhiệt độ W1308- xanh dương

Bộ điều khiển nhiệt độ W1308- xanh dương

95.000₫
Mạch cảm biến nhiệt độ XH-W1308 có ngõ ra Relay dạng thường mở, có hiển thị nhiệt độ bằng LED 7 đoạn. Đặc biệt với module này...
Khớp nối trục 4mm-8mm màu xanh

Khớp nối trục 4mm-8mm màu xanh

18.000₫
Khớp nối trục 4mm-8mm màu xanh Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 4mm - 8mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 4mm-7mm màu xanh

Khớp nối trục 4mm-7mm màu xanh

18.000₫
Khớp nối trục 4mm-7mm màu xanh Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 4mm - 7mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 4mm-6mm màu xanh

Khớp nối trục 4mm-6mm màu xanh

18.000₫
Khớp nối trục 4mm-6mm màu xanh Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 4mm - 6mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 4mm-5mm màu xanh

Khớp nối trục 4mm-5mm màu xanh

18.000₫
Khớp nối trục 4mm-5mm màu xanh Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 4mm - 5mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 4mm-4mm màu xanh

Khớp nối trục 4mm-4mm màu xanh

18.000₫
Khớp nối trục 4mm-4mm màu xanh Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 4mm - 4mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 3.17mm-6mm màu đỏ

Khớp nối trục 3.17mm-6mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 3.17mm-6mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 3.17mm - 6mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 3.17mm-5mm màu đỏ

Khớp nối trục 3.17mm-5mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 3.17mm-5mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 3.17mm - 5mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 3.17mm-4mm màu đỏ

Khớp nối trục 3.17mm-4mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 3.17mm-4mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 3.17mm - 4mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 3.17mm-3.17mm màu đỏ

Khớp nối trục 3.17mm-3.17mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 3.17mm-3.17mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 3.17mm - 3.17mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 3mm-6mm màu đỏ

Khớp nối trục 3mm-6mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 3mm-6mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 3mm - 6mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 3mm-5mm màu đỏ

Khớp nối trục 3mm-5mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 3mm-5mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 3mm - 5mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 3mm-4mm màu đỏ

Khớp nối trục 3mm-4mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 3mm-4mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 3mm - 4mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 3mm-3.17mm màu đỏ

Khớp nối trục 3mm-3.17mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 3mm-3.17mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 3mm - 3.17mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 3mm-3mm màu đỏ

Khớp nối trục 3mm-3mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 3mm-3mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 3mm - 3mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 2.3mm-5mm màu đỏ

Khớp nối trục 2.3mm-5mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 2.3mm-5mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 2.3mm - 5mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 2.3mm-4mm màu đỏ

Khớp nối trục 2.3mm-4mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 2.3mm-4mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 2.3mm - 4mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 2.3mm-3mm màu đỏ

Khớp nối trục 2.3mm-3mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 2.3mm-3mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 2.3mm - 3mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 2mm-5mm màu đỏ

Khớp nối trục 2mm-5mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 2mm-5mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 2mm - 5mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 2mm-4mm màu đỏ

Khớp nối trục 2mm-4mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 2mm-4mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 2mm - 4mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 2mm-3.17mm màu đỏ

Khớp nối trục 2mm-3.17mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 2mm-3.17mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 2mm - 2mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 2mm-3mm màu đỏ

Khớp nối trục 2mm-3mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 2mm-3mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 2mm - 3mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 2mm-2.3mm màu đỏ

Khớp nối trục 2mm-2.3mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 2mm-2.3mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 2mm - 2.3mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 2mm-2mm màu đỏ

Khớp nối trục 2mm-2mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 2mm-2mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 2mm - 2mm Chất liệu: nhôm...