Cặp Jack Kết Nối 4 Pin SM-4P 2.54mm - 10cm

Cặp Jack Kết Nối 4 Pin SM-4P 2.54mm - 10cm

9.000₫
Cặp Jack Kết Nối 4 Pin SM-4P 2.54mm - 10cm Hình ảnh sản phẩm:
Cặp Jack Kết Nối 3 Pin SM-3P 2.54mm - 10cm

Cặp Jack Kết Nối 3 Pin SM-3P 2.54mm - 10cm

6.000₫
Cặp Jack Kết Nối 3 Pin SM-3P 2.54mm - 10cm Hình ảnh sản phẩm:
Cặp Jack Kết Nối JST 2 Pin 10cm

Cặp Jack Kết Nối JST 2 Pin 10cm

5.000₫
Cặp Jack Kết Nối JST 2 Pin 10cm Hình ảnh sản phẩm:
Phíp Board Đồng 2 Mặt 15*20cm

Phíp Board Đồng 2 Mặt 15*20cm

30.000₫
Phíp Board Đồng 2 Mặt 15*20cm Thông số kỹ thuật: Kích thước: 15 x 20cm Độ dày: 1.5mm Số lớp: 2 lớp...
Phíp Board Đồng 2 Mặt 12*18cm

Phíp Board Đồng 2 Mặt 12*18cm

25.000₫
Phíp Board Đồng 2 Mặt 12*18cm Thông số kỹ thuật: Kích thước: 12 x 18cm Độ dày: 1.5mm Số lớp: 2 lớp...
Phíp Board Đồng 2 Mặt 10*15cm

Phíp Board Đồng 2 Mặt 10*15cm

18.000₫
Phíp Board Đồng 2 Mặt 10*15cm Thông số kỹ thuật: Kích thước: 10 x 15cm Độ dày: 1.5mm Số lớp: 2 lớp...
Phíp Board Đồng 1 Mặt 15*20cm

Phíp Board Đồng 1 Mặt 15*20cm

25.000₫
Phíp Board Đồng 1 Mặt 15*20cm Thông số kỹ thuật: Kích thước: 15 x 20cm Độ dày: 1.5mm Số lớp: 1 lớp...
Phíp Board Đồng 1 Mặt 12*18cm

Phíp Board Đồng 1 Mặt 12*18cm

20.000₫
Phíp Board Đồng 1 Mặt 12*18cm Thông số kỹ thuật: Kích thước: 12 x 18cm Độ dày: 1.5mm Số lớp: 1 lớp...
Phíp Board Đồng 1 Mặt 10*15cm

Phíp Board Đồng 1 Mặt 10*15cm

14.000₫
Phíp Board Đồng 1 Mặt 10*15cm Thông số kỹ thuật: Kích thước: 10 x 15cm Độ dày: 1.5mm Số lớp: 1 lớp...
PCB Mạch Led Trái Tim

PCB Mạch Led Trái Tim

14.000₫
PCB Mạch Led Trái Tim Kích thước: 60 x 60mm Hình ảnh sản phẩm:
Mạch Timer Hàn Điểm Cell Pin 41A BTA41

Mạch Timer Hàn Điểm Cell Pin 41A BTA41

175.000₫
Mạch Timer Hàn Điểm Cell Pin 41A BTA41 được sử dụng để điều chỉnh thời gian và dòng tải cho biến áp hàn Cell pin. Thông số...
Test Board Hàn 2 Mặt 9*15cm

Test Board Hàn 2 Mặt 9*15cm

25.000₫
Test Board Hàn 2 Mặt 9*15cm Lưu ý: Giá sản phẩm niếm yết cho 1 cái. Hình ảnh sản phẩm:...
Hộp 10 mũi khoan 1.5MM

Hộp 10 mũi khoan 1.5MM

20.000₫
Hộp 10 mũi khoan 1.5MM Tham khảo thêm các kích thước khác tại đây: Hộp 10 mũi khoan 0.8MM Hộp...
Hộp 10 mũi khoan 1.4MM

Hộp 10 mũi khoan 1.4MM

20.000₫
Hộp 10 mũi khoan 1.4MM Tham khảo thêm các kích thước khác tại đây: Hộp 10 mũi khoan 0.8MM Hộp...
Hộp 10 mũi khoan 1.3MM

Hộp 10 mũi khoan 1.3MM

20.000₫
Hộp 10 mũi khoan 1.3MM Tham khảo thêm các kích thước khác tại đây: Hộp 10 mũi khoan 0.8MM Hộp...
Hộp 10 mũi khoan 1.2MM

Hộp 10 mũi khoan 1.2MM

20.000₫
Hộp 10 mũi khoan 1.2MM Tham khảo thêm các kích thước khác tại đây: Hộp 10 mũi khoan 0.8MM Hộp...
Hộp 10 mũi khoan 1.1MM

Hộp 10 mũi khoan 1.1MM

20.000₫
Hộp 10 mũi khoan 1.1MM Tham khảo thêm các kích thước khác tại đây: Hộp 10 mũi khoan 0.8MM Hộp...
Hộp 10 mũi khoan 1.0MM

Hộp 10 mũi khoan 1.0MM

20.000₫
Hộp 10 mũi khoan 1.0MM Tham khảo thêm các kích thước khác tại đây: Hộp 10 mũi khoan 0.8MM Hộp...
Hộp 10 mũi khoan 0.9MM

Hộp 10 mũi khoan 0.9MM

15.000₫
Hộp 10 mũi khoan 0.9MM Tham khảo thêm các kích thước khác tại đây: Hộp 10 mũi khoan 0.8MM Hộp...
Hộp 10 mũi khoan 0.8MM

Hộp 10 mũi khoan 0.8MM

15.000₫
Hộp 10 mũi khoan 0.8MM Tham khảo thêm các kích thước khác tại đây: Hộp 10 mũi khoan 0.8MM Hộp...
Mạch chuyển Mini USB

Mạch chuyển Mini USB

4.000₫
Mạch chuyển Mini USB Hình ảnh sản phẩm:
Khớp nối trục 4mm-8mm màu xanh

Khớp nối trục 4mm-8mm màu xanh

18.000₫
Khớp nối trục 4mm-8mm màu xanh Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 4mm - 8mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 4mm-7mm màu xanh

Khớp nối trục 4mm-7mm màu xanh

18.000₫
Khớp nối trục 4mm-7mm màu xanh Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 4mm - 7mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 4mm-6mm màu xanh

Khớp nối trục 4mm-6mm màu xanh

18.000₫
Khớp nối trục 4mm-6mm màu xanh Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 4mm - 6mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 4mm-5mm màu xanh

Khớp nối trục 4mm-5mm màu xanh

18.000₫
Khớp nối trục 4mm-5mm màu xanh Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 4mm - 5mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 4mm-4mm màu xanh

Khớp nối trục 4mm-4mm màu xanh

18.000₫
Khớp nối trục 4mm-4mm màu xanh Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 4mm - 4mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 3.17mm-6mm màu đỏ

Khớp nối trục 3.17mm-6mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 3.17mm-6mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 3.17mm - 6mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 3.17mm-5mm màu đỏ

Khớp nối trục 3.17mm-5mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 3.17mm-5mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 3.17mm - 5mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 3.17mm-4mm màu đỏ

Khớp nối trục 3.17mm-4mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 3.17mm-4mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 3.17mm - 4mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 3.17mm-3.17mm màu đỏ

Khớp nối trục 3.17mm-3.17mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 3.17mm-3.17mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 3.17mm - 3.17mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 3mm-6mm màu đỏ

Khớp nối trục 3mm-6mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 3mm-6mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 3mm - 6mm Chất liệu: nhôm...
Khớp nối trục 3mm-5mm màu đỏ

Khớp nối trục 3mm-5mm màu đỏ

18.000₫
Khớp nối trục 3mm-5mm màu đỏ Thông số kỹ thuật: Phù hợp sử dụng trục đường kính: 3mm - 5mm Chất liệu: nhôm...