Diode BAS16 A6 SOT23

Diode BAS16 A6 SOT23

500₫
Diode BAS16 A6 SOT23 Hình ảnh sản phẩm: