Diode Cầu KBP307 - 3A 700V

Diode Cầu KBP307 - 3A 700V

3.200₫
Diode Cầu KBP307 - 3A 700V Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh...
MBR20100CT 20100CT TO-220 10A 100V

MBR20100CT 20100CT TO-220 10A 100V

5.000₫
MBR20100CT 20100CT TO-220 10A 100V Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh sản...
MOSFET SUP85N10 TO-220 85A 100V

MOSFET SUP85N10 TO-220 85A 100V

20.000₫
MOSFET SUP85N10 TO-220 85A 100V Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh sản...
TL081C SOP-8

TL081C SOP-8

8.000₫
TL081C SOP-8 Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh sản phẩm: ...
TL081CP DIP-8

TL081CP DIP-8

5.000₫
TL081CP DIP-8 Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh sản phẩm: ...
Tụ Chống Sét 14D821K 820V

Tụ Chống Sét 14D821K 820V

4.000₫
Tụ Chống Sét 14D821K 820V Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh sản...
Tụ Cao Áp 222 1KV

Tụ Cao Áp 222 1KV

500₫
Tụ Cao Áp 222 1KV Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh sản...
Tụ Lọc Nguồn AC 275VAC 0.1uF 15mm Tenta

Tụ Lọc Nguồn AC 275VAC 0.1uF 15mm Tenta

2.000₫
Tụ Lọc Nguồn AC 275VAC 0.1uF 15mm Tenta Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái ...
IC TL084C SOP-14

IC TL084C SOP-14

5.000₫
IC TL084C SOP-14 Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh sản phẩm: ...
IC LM13700 LM13700M SOP-14

IC LM13700 LM13700M SOP-14

22.000₫
IC LM13700 LM13700M SOP-14 Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh sản phẩm:...
IC 4580R BA4580R

IC 4580R BA4580R

4.000₫
IC 4580R BA4580R Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh sản phẩm: ...
Tụ Hóa 100UF/50V DIP

Tụ Hóa 100UF/50V DIP

500₫
Tụ Hóa 100UF/50V DIP Lưu ý : giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh sản phẩm:...
IC TL074C SOP14

IC TL074C SOP14

4.000₫
IC TL074C SOP14 Low-noise JFET quad operational amplifier Tham khảo datasheet: IC TL074C SOP14 Lưu ý: Giá niêm...
IC XL7005A SOP8

IC XL7005A SOP8

8.000₫
IC XL7005A SOP8 - 0.4A 150KHz 80V Buck DC to DC Converter Tham khảo datasheet: IC XL7005A SOP8 Lưu...
IC TDA7265 ZIP-11

IC TDA7265 ZIP-11

30.000₫
IC TDA7265 ZIP-11 là IC khuếch đại âm thanh, với ngõ ra 2 kênh, công suất mỗi kênh 25W. Tham khảo datasheet: IC TDA7265 ZIP-11 ...
IC TAS5630 HTQFP64

IC TAS5630 HTQFP64

300.000₫
IC TAS5630 HTQFP64 là chip khuếch đại Class D với ngõ ra 2 kênh Stereo, công suất mỗi kênh 300W. Tham khảo datasheet: IC TAS5630 HTQFP64...
IC LM78L05 DIP

IC LM78L05 DIP

1.000₫
IC LM78L05 DIP Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh sản phẩm: ...
IC TDA8954 HSHOP24

IC TDA8954 HSHOP24

200.000₫
IC TDA8954 HSHOP24 Hình ảnh sản phẩm:
IC Hạ áp XL4016 DC-DC TO-220-5

IC Hạ áp XL4016 DC-DC TO-220-5

18.000₫
IC Hạ áp XL4016 DC-DC TO-220-5 Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh...
Chip NE555 SMD

Chip NE555 SMD

4.000₫
Chip NE555 SMD Hình ảnh sản phẩm:
IC TPA3130

IC TPA3130

55.000₫
IC TPA3130 Hình ảnh sản phẩm:
IC XL7015E1 DC-DC TO252-5 0.8A 80V

IC XL7015E1 DC-DC TO252-5 0.8A 80V

10.000₫
IC XL7015E1 DC-DC TO252-5 0.8A 80V Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh...
IC TDA7377 ZIP-15

IC TDA7377 ZIP-15

30.000₫
IC TDA7377 ZIP-15 Hình ảnh sản phẩm:
IC TC4056A

IC TC4056A

5.000₫
IC TC4056A Hình ảnh sản phẩm:
IC Echo Karaoke PT2399 - SMD

IC Echo Karaoke PT2399 - SMD

10.000₫
IC Echo Karaoke PT2399 - SMD Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh...
IC Echo Karaoke PT2399 - DIP

IC Echo Karaoke PT2399 - DIP

10.000₫
IC Echo Karaoke PT2399 - DIP Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh...
IC TDA2009

IC TDA2009

25.000₫
IC TDA2009 Hình ảnh sản phẩm:
Mạch Tạo Tiếng Vang PT2399

Mạch Tạo Tiếng Vang PT2399

100.000₫
Mạch Tạo Tiếng Vang PT2399 có chức năng tạo độ vang cho âm thanh ngõ vào. Mạch thường sử dụng kết hợp với mạch khuếch đại công suất...
IC TA2022 Class T

IC TA2022 Class T

200.000₫
IC TA2022 Class T Tham khảo Datasheet: Download Hình ảnh sản phẩm:
IC TDA2030A

IC TDA2030A

6.000₫
IC TDA2030A Tham khảo datasheet tại đây: Datasheet Hình ảnh sản phẩm:
IC TAS5630B

IC TAS5630B

200.000₫
IC TAS5630B 300W Tham khảo datasheet: Download Hình ảnh sản phẩm:
IC TDA7850 ZIP25 - 4x50W

IC TDA7850 ZIP25 - 4x50W

115.000₫
IC TDA7850 ZIP25 - 4x50W Tham khảo datasheet: Download Hình ảnh sản phẩm: ...