Chip NE555 SMD

Chip NE555 SMD

4.000₫
Chip NE555 SMD Hình ảnh sản phẩm:
IC TPA3130

IC TPA3130

55.000₫
IC TPA3130 Hình ảnh sản phẩm:
IC XL7015E1 DC-DC TO252-5 0.8A 80V

IC XL7015E1 DC-DC TO252-5 0.8A 80V

10.000₫
IC XL7015E1 DC-DC TO252-5 0.8A 80V Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh...
IC TDA7377 ZIP-15

IC TDA7377 ZIP-15

30.000₫
IC TDA7377 ZIP-15 Hình ảnh sản phẩm:
IC TC4056A

IC TC4056A

5.000₫
IC TC4056A Hình ảnh sản phẩm:
IC Echo Karaoke PT2399 - SMD

IC Echo Karaoke PT2399 - SMD

10.000₫
IC Echo Karaoke PT2399 - SMD Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh...
IC Echo Karaoke PT2399 - DIP

IC Echo Karaoke PT2399 - DIP

10.000₫
IC Echo Karaoke PT2399 - DIP Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh...
IC TDA2009

IC TDA2009

25.000₫
IC TDA2009 Hình ảnh sản phẩm:
Mạch Tạo Tiếng Vang PT2399

Mạch Tạo Tiếng Vang PT2399

100.000₫
Mạch Tạo Tiếng Vang PT2399 có chức năng tạo độ vang cho âm thanh ngõ vào. Mạch thường sử dụng kết hợp với mạch khuếch đại công suất...
IC TA2022 Class T

IC TA2022 Class T

200.000₫
IC TA2022 Class T Tham khảo Datasheet: Download Hình ảnh sản phẩm:
IC TDA2030A

IC TDA2030A

6.000₫
IC TDA2030A Tham khảo datasheet tại đây: Datasheet Hình ảnh sản phẩm:
IC TAS5630B

IC TAS5630B

200.000₫
IC TAS5630B 300W Tham khảo datasheet: Download Hình ảnh sản phẩm:
IC TDA7850 ZIP25 - 4x50W

IC TDA7850 ZIP25 - 4x50W

115.000₫
IC TDA7850 ZIP25 - 4x50W Tham khảo datasheet: Download Hình ảnh sản phẩm: ...
IC TPA3110D2 SOIC-28

IC TPA3110D2 SOIC-28

35.000₫
IC TPA3110D2 SOIC-28 Tham khảo datasheet: Download Hình ảnh sản phẩm: ...
IC TPA3118 HTSSOP32

IC TPA3118 HTSSOP32

35.000₫
IC TPA3118 HTSSOP32 chip khuếch đại Class D cho ngõ ra 2 kênh 30W hoặc 1 kênh mono 60W Tham khảo datasheet: Download ...
IC TDA7498 SSOP36 - 2x100W

IC TDA7498 SSOP36 - 2x100W

75.000₫
IC TDA7498 SSOP36 - 2x100W Tham khảo datasheet: Download Hình ảnh sản phẩm: ...
IC TDA7492P SSOP36

IC TDA7492P SSOP36

50.000₫
IC TDA7492P SSOP36 Dual BTL Class D 25W - 25W Tham khảo datasheet: Download Hình ảnh sản phẩm: ...
IC TDA7294 ZIP-15

IC TDA7294 ZIP-15

60.000₫
IC TDA7294 ZIP-15 Class AB 100W Tham khảo datasheet: Download Hình ảnh sản phẩm: ...
IC TDA7498E HSSOP

IC TDA7498E HSSOP

115.000₫
IC TDA7498E HSSOP 160W-160W audio Class D Tham khảo datasheet: Download Hình ảnh sản phẩm: ...
Chip NE5532 SMD

Chip NE5532 SMD

4.000₫
Chip NE5532 SMD Hình ảnh sản phẩm:
Chip NE5532 DIP

Chip NE5532 DIP

5.000₫
Chip NE5532 DIP Hình ảnh sản phẩm: