Chế Bộ Led Cầu Thang Tự Động Sáng Cực Dễ | Điện tử DAT

Nguyễn Chí 31/05/2022
Điện Tử DAT

Video Tự Chế và lắp bộ đèn led cầu thang cực dễ , rất đẹp và hữu ích . vừa trang trí tạo hiệu ứng đốc đáo , vừa thắp sáng tiện lợi cho việc di chuyển trong không gian cầu thang hoặc hành lang.

Sơ Đồ Lắp :

Code 

int thoigianchuyenled=0;
int thoigiantatled=0;
int led=1;
int on=1;
int xet1=0;
int xet2=0;
int dem=0;
int chieu=0;
unsigned int timer=0;
void setup() {
  
   pinMode(0, INPUT);
  pinMode(1, INPUT);
   pinMode(2, OUTPUT);
    pinMode(3, OUTPUT);
     pinMode(4, OUTPUT);
      pinMode(5, OUTPUT);
       pinMode(6, OUTPUT);
        pinMode(7, OUTPUT);
         pinMode(8, OUTPUT);
          pinMode(9, OUTPUT);
           pinMode(10, OUTPUT);
            pinMode(11, OUTPUT);
             pinMode(12, OUTPUT);
             pinMode(13, OUTPUT);
             digitalWrite(1, HIGH); 
             digitalWrite(2, HIGH); 
             digitalWrite(3, HIGH); 
             digitalWrite(4, HIGH); 
             digitalWrite(5, HIGH); 
             digitalWrite(6, HIGH); 
             digitalWrite(7, HIGH); 
             digitalWrite(8, HIGH); 
             digitalWrite(9, HIGH); 
             digitalWrite(10, HIGH); 
             digitalWrite(11, HIGH); 
             digitalWrite(12, HIGH); 
              digitalWrite(13, HIGH); 
             
  thoigianchuyenled=100;
  thoigiantatled=5000;         
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
if((digitalRead(0)==LOW)&&(xet1==0)){timer=1;xet1=1;chieu=1;xet2=1;}
if((xet1==1)&&(chieu==1)){
  for (led = 2;led<=13;led=led+1) {
       digitalWrite(led, LOW);   
  delay(thoigianchuyenled);   
    }
    xet1=0;
    }

if((digitalRead(1)==LOW)&&(xet2==1)){timer=1;xet2=2;}
if((xet2==2)&&(chieu==1)){
 for (led = 2;led<=13;led=led+1) {
       digitalWrite(led, HIGH);   
  delay(thoigianchuyenled);  
 }

 chieu=0;
}

if((digitalRead(1)==LOW)&&(xet1==0)){timer=1;xet1=1;chieu=2;xet2=0;}
if((xet1==1)&&(chieu==2)){
  for (led = 13;led>=2;led=led-1) {
       digitalWrite(led, LOW);   
  delay(thoigianchuyenled);   
    }
    xet1=2;
    }

if((digitalRead(0)==LOW)&&(xet2==0)){timer=1;xet2=1;}
if((xet2==1)&&(chieu==2)){
 for (led = 13;led>=2;led=led-1) {
       digitalWrite(led, HIGH);   
  delay(thoigianchuyenled);  
 }
 xet1=0;
 chieu=0;
}

if(timer>=1){timer++;delay(1);}
if(timer>=thoigiantatled){
  for (led = 13;led>=2;led=led-1) {
       digitalWrite(led, HIGH);   
   chieu=0;
   xet1=0;
   xet2=0;
   timer=0;
 }
 
}

}

Video Hướng Dẫn : 

 

Bạn đang xem: Chế Bộ Led Cầu Thang Tự Động Sáng Cực Dễ | Điện tử DAT
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 097 5533 970
x
messenger