Thiếc Hàn - Chì Hàn 0.8mm 63/37 - 1Kg

530.000₫
  • :

    Còn hàng

Mã sản phẩm : DAT1115
Thiếc Hàn Chì Hàn 0.8mm 63/37 - 1Kg có tỷ lệ 63% Sn và 37%Pb

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích 

Thiếc Hàn Chì Hàn 0.8mm 63/37 - 1Kg có tỷ lệ 63% Sn và 37%Pb

Hình ảnh sản phẩm: