Điều Khiển Động Cơ Servo Bằng Arduino Uno R3 Và Chiết Áp

Nguyễn Chí 26/06/2021
Điện Tử DAT

Video Hướng Dẫn:

 

Code Dùng Biến Trở

#include <Servo.h> 
 
#define SERVO_PIN 8
 
Servo gServo;
 int Value=0;
 int goc=0;
void setup() 

    gServo.attach(SERVO_PIN); 
}
 
void loop() 

  Value =analogRead(A0);
  goc=map(Value,0,1023,0,180);
    gServo.write(goc);
    
    
}

 

Code điều khiển 0 90 180

#include <Servo.h> 
 
#define SERVO_PIN 8
 
Servo gServo;
 
void setup() 

    gServo.attach(SERVO_PIN); 
}
 
void loop() 

  
    gServo.write(0);
    delay(1000);

    gServo.write(90);
    delay(1000);
  
    gServo.write(180);
    delay(1000);

    
}

 

Bạn đang xem: Điều Khiển Động Cơ Servo Bằng Arduino Uno R3 Và Chiết Áp
Bài trước Bài sau
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 097 5533 970
x