Giải Mã Remote RF Bằng Arduino Uno R3

Nguyễn Chí 19/06/2021
Điện Tử DAT

 

Video Hướng Dẫn : 

 

 

Code điều khiển ngỏ ra chân 13

/*
  Simple example for receiving
  
  https://github.com/sui77/rc-switch/
*/

#include <RCSwitch.h>
#define relay (13)
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
unsigned long num ;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  mySwitch.enableReceive(0);  // Receiver on interrupt 0 => that is pin #2

  pinMode(relay, OUTPUT);
  digitalWrite(relay, HIGH);
}


void loop() {
  if (mySwitch.available()) {
    
    Serial.print("Received ");
    Serial.print( mySwitch.getReceivedValue() );
    Serial.print(" / ");
    num=mySwitch.getReceivedValue();
    if(num==15307640){digitalWrite(relay, LOW);} //thay đổi số 15307640 tương ứng
    if(num==15307636){digitalWrite(relay, HIGH);}//thay đổi số 15307636 tương ứng
    mySwitch.resetAvailable();
  }
}

Tải File IDE : https://drive.google.com/file/d/1YmJ-L-a3Z0622DP0OzTemTpssG9O6GQL/view?usp=sharing

Bạn đang xem: Giải Mã Remote RF Bằng Arduino Uno R3
Bài trước Bài sau
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 097 5533 970
x