Hướng Dẫn Lắp Đặt Bộ Tự Động Chào Khách Ra/Vào Vô Cùng Đơn Giản

Nguyễn Chí 19/09/2022
Điện Tử DAT

Hướng Dẫn Lắp Đặt Bộ Tự Động Chào Khách Ra/Vào Vô Cùng Đơn Giản

Video hướng dẫn:

 

Sơ Đồ Lắp Đặt:

Code:

void setup() {
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(3,INPUT);
  pinMode(4,INPUT);
  pinMode(6,OUTPUT);
}
void loop() {
  if(digitalRead(3)==0 ){
    digitalWrite(5,LOW);
    delay(3000);
    } 
    else{
      digitalWrite(5,HIGH);
      }
if(digitalRead(4)==0 )
{digitalWrite(6,LOW);
    delay(3000);
}
 else{
   digitalWrite(6,HIGH);
   }  
 
}

Bạn đang xem: Hướng Dẫn Lắp Đặt Bộ Tự Động Chào Khách Ra/Vào Vô Cùng Đơn Giản
Bài trước Bài sau
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 097 5533 970
x