74HC238D SMD

74HC238D SMD

6.000₫
74HC193N PINDIP

74HC193N PINDIP

4.000₫
74HC165D SMD

74HC165D SMD

5.500₫
74HC14D SMD

74HC14D SMD

2.100₫
74HC138 SMD

74HC138 SMD

3.000₫
TPIC6B595D SMD

TPIC6B595D SMD

10.000₫
TPIC6B595N PINDIP
AMC7150 SMD

AMC7150 SMD

5.000₫
TD62783AF SMD dán
TD62783A PINDIP

TD62783A PINDIP

12.000₫
ULN2803APG PINDIP

ULN2803APG PINDIP

4.000₫
ULN2803APG PINDIP Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh sản phẩm ULN2803APG PINDIP:...
ULN2004A PINDIP

ULN2004A PINDIP

6.000₫
ULN2004A PINDIP Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh sản phẩm ULN2004A PINDIP:...
ULN2003A SOP-16 SMD

ULN2003A SOP-16 SMD

3.200₫
ULN2003A SOP-16 SMD Hình ảnh sản phẩm:
IR2184P PINDIP

IR2184P PINDIP

25.000₫
IR2184P PINDIP Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh sản phẩm IR2184P PINDIP:...
MAX232CPE PINDIP

MAX232CPE PINDIP

13.000₫
MAX232CPE PINDIP Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh sản phẩm MAX232CPE PINDIP:...
MAX3232CPE PINDIP

MAX3232CPE PINDIP

15.000₫
MAX3232CPE PINDIP Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh sản phẩm MAX3232CPE PINDIP:...
AM26LS32ACDR

AM26LS32ACDR

7.000₫
AM26LS32ACDR Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh sản phẩm AM26LS32ACDR: ...
STM32F103RDT6 SMD

STM32F103RDT6 SMD

85.000₫
STM32F103RBT6 SMD

STM32F103RBT6 SMD

53.000₫
STM32F103RCT6 SMD

STM32F103RCT6 SMD

65.000₫
STM32F100C8T6 SMD

STM32F100C8T6 SMD

33.000₫
STM8S207C8T6 SMD

STM8S207C8T6 SMD

25.000₫
STM32F100C6T6B SMD

STM32F100C6T6B SMD

34.000₫
STM32F030K6T6 SMD

STM32F030K6T6 SMD

28.000₫
STM8S005C6T6 SMD

STM8S005C6T6 SMD

18.000₫
STM8S005C6T6 SMD Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh sản phẩm STM8S005C6T6 SMD:...
STM8S003K3T6C SMD

STM8S003K3T6C SMD

12.000₫
STM8S003K3T6C SMD Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh sản phẩm STM8S003K3T6C SMD:...
STM32F030C8T6 SMD

STM32F030C8T6 SMD

33.000₫
STM8S003F3P6 SMD

STM8S003F3P6 SMD

7.000₫
STM32F103C8T6

STM32F103C8T6

40.000₫
PIC32MX795F512LT-80I/PF

PIC32MX795F512LT-80I/PF

150.000₫
PIC32MX795F512LT-80I/PF Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh sản phẩm PIC32MX795F512LT-80I/PF: ...
PIC16F887-I/P PINDIP
PIC16F723A-I/SS SMD