Cuộn Cảm 100UH 101 CD127

Cuộn Cảm 100UH 101 CD127

4.000₫
Cuộn Cảm 100UH 101 CD127 Hình ảnh sản phẩm Cuộn Cảm 100UH 101 CD127:
Cuộn Cảm 22UH 220 CD127

Cuộn Cảm 22UH 220 CD127

4.000₫
Cuộn Cảm 22UH 220 CD127 Hình ảnh sản phẩm Cuộn Cảm 22UH 220 CD127:
Mosfet IRF3205S TO-263

Mosfet IRF3205S TO-263

10.000₫
Mosfet IRF3205S TO-263 Hình ảnh sản phẩm Mosfet IRF3205S TO-263:
Tụ Hóa 330uF/25V DIP

Tụ Hóa 330uF/25V DIP

1.500₫
Tụ Hóa 330uF/25V DIP Hình ảnh sản phẩm Tụ Hóa 330uF/25V DIP:
Tụ Hóa 2200UF/10V DIP

Tụ Hóa 2200UF/10V DIP

3.000₫
Tụ Hóa 2200UF/10V DIP Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh sản phẩm...
Tụ Hóa 1000UF/10V DIP

Tụ Hóa 1000UF/10V DIP

2.000₫
Tụ Hóa 1000UF/10V DIP Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh sản phẩm Tụ Hóa 1000UF/10V DIP: ...
Diode Zenner 11V 500MW DO35 1N5241B

Diode Zenner 11V 500MW DO35 1N5241B

10.000₫
Diode Zenner 11V 500MW DO35 1N5241B Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 con Hình ảnh...
Điện Trở DALE 3.9K

Điện Trở DALE 3.9K

6.000₫
Điện Trở DALE 3.9K Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 con Hình ảnh sản phẩm...
DIODE ZENER 6.2V 500MW DO35 1N5234B

DIODE ZENER 6.2V 500MW DO35 1N5234B

10.000₫
DIODE ZENER 6.2V 500MW DO35 1N5234B Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 con Hình ảnh...
Điện Trở DALE 56.2 OHM 1/2W  CMF5556R200FHEB

Điện Trở DALE 56.2 OHM 1/2W CMF5556R200FHEB

26.000₫
Điện Trở DALE 56.2 OHM 1/2W CMF5556R200FHEB Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 con ...
Tụ Điện PILKOR 223K 0.022UF 22NF 100V 10% - 5mm

Tụ Điện PILKOR 223K 0.022UF 22NF 100V 10% - 5mm

500₫
Tụ Điện PILKOR 223K 0.022UF 22NF 100V 10% - 5mm Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái...
Tụ Điện PILKOR 103K 0.01UF 10NF 100V 10% - 5mm

Tụ Điện PILKOR 103K 0.01UF 10NF 100V 10% - 5mm

500₫
Tụ Điện PILKOR 103K 0.01UF 10NF 100V 10% - 5mm Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái ...
Tụ CT4-0805 102 1nF 1000pF 100V - 5%

Tụ CT4-0805 102 1nF 1000pF 100V - 5%

1.500₫
Tụ CT4-0805 102 1nF 1000pF 100V - 5% Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái ...
Tụ CC4-0805 27pF 100V ±0.25p

Tụ CC4-0805 27pF 100V ±0.25p

1.000₫
Tụ CC4-0805 27pF 100V ±0.25p Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Tham khảo thêm...
Tụ CC4-0805 6.8pF 100V ±0.25p

Tụ CC4-0805 6.8pF 100V ±0.25p

1.500₫
Tụ CC4-0805 6.8pF 100V ±0.25p Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Tham khảo thêm...
Tụ CT4-0805 0.22uF 22nF 63V

Tụ CT4-0805 0.22uF 22nF 63V

1.000₫
Tụ CT4-0805 0.22uF 22nF 63V Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Tham khảo...
Tụ CT4-0805 0.01uF 10nF 63V TB103M60805HBH

Tụ CT4-0805 0.01uF 10nF 63V TB103M60805HBH

800₫
Tụ CT4-0805 0.01uF 10nF 63V TB103M60805HBH Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Tham khảo...
Transistor PNP 2SA1084 TO-92

Transistor PNP 2SA1084 TO-92

12.000₫
Transistor PNP 2SA1084 TO-92 Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Tham khảo thêm các...
Cuộn Cảm Vòng Màu 0410 - 68uH

Cuộn Cảm Vòng Màu 0410 - 68uH

1.000₫
Cuộn Cảm Vòng Màu 0410 - 68uH Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình...
Cuộn Cảm Vòng Màu 0410 - 180uH

Cuộn Cảm Vòng Màu 0410 - 180uH

1.000₫
Cuộn Cảm Vòng Màu 0410 - 180uH Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình...
Transistor PNP 2N5041 TO-92

Transistor PNP 2N5041 TO-92

7.000₫
Transistor PNP 2N5041 TO-92 Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Tham khảo thêm các...
Transistor NPN 2N5551 TO-92

Transistor NPN 2N5551 TO-92

7.000₫
Transistor NPN 2N5551 TO-92 Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Tham khảo thêm các...
Transistor JFET J305 TO-92 N-Channel

Transistor JFET J305 TO-92 N-Channel

23.000₫
Transistor JFET J305 TO-92 N-Channel Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Tham khảo thêm...
Điện trở 1/4W 68R 1% - 5 Vòng Màu

Điện trở 1/4W 68R 1% - 5 Vòng Màu

70₫
Điện trở 1/4W 68R 1% - 5 Vòng Màu Lưu ý: Giá niêm yết cho đơn vị 1...
Điện trở 1/4W 47R 1% - 5 Vòng Màu

Điện trở 1/4W 47R 1% - 5 Vòng Màu

70₫
Điện trở 1/4W 47R 1% - 5 Vòng Màu Lưu ý: Giá niêm yết cho đơn vị 1...
Điện trở 1/4W 1K 1% - 5 Vòng Màu

Điện trở 1/4W 1K 1% - 5 Vòng Màu

70₫
Điện trở 1/4W 1K 1% - 5 Vòng Màu Lưu ý: Giá niêm yết cho đơn vị 1...
Điện trở 1/4W 10K 1% - 5 Vòng Màu

Điện trở 1/4W 10K 1% - 5 Vòng Màu

70₫
Điện trở 1/4W 10K 1% - 5 Vòng Màu Lưu ý: Giá niêm yết cho đơn vị 1...
Điện trở 1/4W 4.7K 1% - 5 Vòng Màu

Điện trở 1/4W 4.7K 1% - 5 Vòng Màu

70₫
Điện trở 1/4W 4.7K 1% - 5 Vòng Màu Lưu ý: Giá niêm yết cho đơn vị 1...
Điện trở 1/4W 15K 1% - 5 Vòng Màu

Điện trở 1/4W 15K 1% - 5 Vòng Màu

70₫
Điện trở 1/4W 15K 1% - 5 Vòng Màu Lưu ý: Giá niêm yết cho đơn vị 1...
Điện trở 1/4W 100K 1% - 5 Vòng Màu

Điện trở 1/4W 100K 1% - 5 Vòng Màu

70₫
Điện trở 1/4W 100K 1% - 5 Vòng Màu Lưu ý: Giá niêm yết cho đơn vị 1...
Điện trở 1/4W 5.6K 1% - 5 Vòng Màu

Điện trở 1/4W 5.6K 1% - 5 Vòng Màu

70₫
Điện trở 1/4W 5.6K 1% - 5 Vòng Màu Lưu ý: Giá niêm yết cho đơn vị 1...
Điện trở 1/4W 56K 1% - 5 Vòng Màu

Điện trở 1/4W 56K 1% - 5 Vòng Màu

70₫
Điện trở 1/4W 56K 1% - 5 Vòng Màu Lưu ý: Giá niêm yết cho đơn vị 1...