Tụ Điện PILKOR 223K 0.022UF 22NF 100V 10% - 5mm

Tụ Điện PILKOR 223K 0.022UF 22NF 100V 10% - 5mm

500₫
Tụ Điện PILKOR 223K 0.022UF 22NF 100V 10% - 5mm Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái...
Tụ Điện PILKOR 103K 0.01UF 10NF 100V 10% - 5mm

Tụ Điện PILKOR 103K 0.01UF 10NF 100V 10% - 5mm

500₫
Tụ Điện PILKOR 103K 0.01UF 10NF 100V 10% - 5mm Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái ...
Tụ CT4-0805 102 1nF 1000pF 100V - 5%

Tụ CT4-0805 102 1nF 1000pF 100V - 5%

1.500₫
Tụ CT4-0805 102 1nF 1000pF 100V - 5% Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái ...
Tụ CC4-0805 27pF 100V ±0.25p

Tụ CC4-0805 27pF 100V ±0.25p

1.000₫
Tụ CC4-0805 27pF 100V ±0.25p Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Tham khảo thêm...
Tụ CC4-0805 6.8pF 100V ±0.25p

Tụ CC4-0805 6.8pF 100V ±0.25p

1.500₫
Tụ CC4-0805 6.8pF 100V ±0.25p Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Tham khảo thêm...
Tụ CT4-0805 0.22uF 22nF 63V

Tụ CT4-0805 0.22uF 22nF 63V

1.000₫
Tụ CT4-0805 0.22uF 22nF 63V Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Tham khảo...
Tụ CT4-0805 0.01uF 10nF 63V TB103M60805HBH

Tụ CT4-0805 0.01uF 10nF 63V TB103M60805HBH

800₫
Tụ CT4-0805 0.01uF 10nF 63V TB103M60805HBH Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Tham khảo...
Transistor PNP 2SA1084 TO-92

Transistor PNP 2SA1084 TO-92

12.000₫
Transistor PNP 2SA1084 TO-92 Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Tham khảo thêm các...
Cuộn Cảm Vòng Màu 0410 - 68uH

Cuộn Cảm Vòng Màu 0410 - 68uH

1.000₫
Cuộn Cảm Vòng Màu 0410 - 68uH Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình...
Cuộn Cảm Vòng Màu 0410 - 180uH

Cuộn Cảm Vòng Màu 0410 - 180uH

1.000₫
Cuộn Cảm Vòng Màu 0410 - 180uH Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình...
Transistor PNP 2N5041 TO-92

Transistor PNP 2N5041 TO-92

7.000₫
Transistor PNP 2N5041 TO-92 Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Tham khảo thêm các...
Transistor NPN 2N5551 TO-92

Transistor NPN 2N5551 TO-92

7.000₫
Transistor NPN 2N5551 TO-92 Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Tham khảo thêm các...
Transistor JFET J305 TO-92 N-Channel

Transistor JFET J305 TO-92 N-Channel

23.000₫
Transistor JFET J305 TO-92 N-Channel Lưu ý: giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Tham khảo thêm...
Điện trở 1/4W 68R 1% - 5 Vòng Màu

Điện trở 1/4W 68R 1% - 5 Vòng Màu

70₫
Điện trở 1/4W 68R 1% - 5 Vòng Màu Lưu ý: Giá niêm yết cho đơn vị 1...
Điện trở 1/4W 47R 1% - 5 Vòng Màu

Điện trở 1/4W 47R 1% - 5 Vòng Màu

70₫
Điện trở 1/4W 47R 1% - 5 Vòng Màu Lưu ý: Giá niêm yết cho đơn vị 1...
Điện trở 1/4W 1K 1% - 5 Vòng Màu

Điện trở 1/4W 1K 1% - 5 Vòng Màu

70₫
Điện trở 1/4W 1K 1% - 5 Vòng Màu Lưu ý: Giá niêm yết cho đơn vị 1...
Điện trở 1/4W 10K 1% - 5 Vòng Màu

Điện trở 1/4W 10K 1% - 5 Vòng Màu

70₫
Điện trở 1/4W 10K 1% - 5 Vòng Màu Lưu ý: Giá niêm yết cho đơn vị 1...
Điện trở 1/4W 4.7K 1% - 5 Vòng Màu

Điện trở 1/4W 4.7K 1% - 5 Vòng Màu

70₫
Điện trở 1/4W 4.7K 1% - 5 Vòng Màu Lưu ý: Giá niêm yết cho đơn vị 1...
Điện trở 1/4W 15K 1% - 5 Vòng Màu

Điện trở 1/4W 15K 1% - 5 Vòng Màu

70₫
Điện trở 1/4W 15K 1% - 5 Vòng Màu Lưu ý: Giá niêm yết cho đơn vị 1...
Điện trở 1/4W 100K 1% - 5 Vòng Màu

Điện trở 1/4W 100K 1% - 5 Vòng Màu

70₫
Điện trở 1/4W 100K 1% - 5 Vòng Màu Lưu ý: Giá niêm yết cho đơn vị 1...
Điện trở 1/4W 5.6K 1% - 5 Vòng Màu

Điện trở 1/4W 5.6K 1% - 5 Vòng Màu

70₫
Điện trở 1/4W 5.6K 1% - 5 Vòng Màu Lưu ý: Giá niêm yết cho đơn vị 1...
Điện trở 1/4W 56K 1% - 5 Vòng Màu

Điện trở 1/4W 56K 1% - 5 Vòng Màu

70₫
Điện trở 1/4W 56K 1% - 5 Vòng Màu Lưu ý: Giá niêm yết cho đơn vị 1...
Điện trở 1/4W 22K 1% - 5 Vòng Màu

Điện trở 1/4W 22K 1% - 5 Vòng Màu

70₫
Điện trở 1/4W 22K 1% - 5 Vòng Màu Lưu ý: Giá niêm yết cho đơn vị 1...
Điện trở 1/4W 47K 1% - 5 Vòng Màu

Điện trở 1/4W 47K 1% - 5 Vòng Màu

70₫
Điện trở 1/4W 47K 1% - 5 Vòng Màu Lưu ý: Giá niêm yết cho đơn vị 1...
Điện trở 1/4W 33K 1% - 5 Vòng Màu

Điện trở 1/4W 33K 1% - 5 Vòng Màu

70₫
Điện trở 1/4W 33K 1% - 5 Vòng Màu Lưu ý: Giá niêm yết cho đơn vị 1...
Tụ Hóa 4.7uF/50V - DIP 4x7mm

Tụ Hóa 4.7uF/50V - DIP 4x7mm

400₫
Tụ Hóa 4.7uF/50V - DIP 4x7mm Hình ảnh sản phẩm:
Tụ Hóa 470uF/25V - DIP 8x12mm

Tụ Hóa 470uF/25V - DIP 8x12mm

600₫
Tụ Hóa 470uF/25V - DIP 8x12mm Hình ảnh sản phẩm:
Tụ Hóa 10uF/25V - DIP 4x7mm

Tụ Hóa 10uF/25V - DIP 4x7mm

500₫
Tụ Hóa 10uF/25V - DIP 4x7mm Hình ảnh sản phẩm:
Tụ Hóa 47uF/25V - DIP 5x11mm

Tụ Hóa 47uF/25V - DIP 5x11mm

500₫
Tụ Hóa 47uF/25V - DIP 5x11mm Hình ảnh sản phẩm:
Tụ CT4 104 0.1uF 50V

Tụ CT4 104 0.1uF 50V

200₫
Tụ CT4 104 0.1uF 50V Lưu ý: Sản phẩm có nhiều tùy chọn, quý khách cần kiểm tra trước khi đặt...
Tụ CT4 221 220pF 50V

Tụ CT4 221 220pF 50V

300₫
Tụ CT4 221 220pF 50V Lưu ý: Sản phẩm có nhiều tùy chọn, quý khách cần kiểm tra trước khi đặt...

Tụ CT4 103 473 10nF 47nF 50V

300₫
Tụ CT4 103 473 10nF 47nF 50V Lưu ý: Sản phẩm có nhiều tùy chọn, quý khách cần kiểm tra trước...