Mạch Chuyển Đổi Giao Tiếp RS232 Sang RS485 STM485S

65.000₫
  • :

    Hết hàng

Mã sản phẩm : DAT3920
Mạch Chuyển Đổi Giao Tiếp RS232 Sang RS485 STM485S

Mạch Chuyển Đổi Giao Tiếp RS232 Sang RS485 STM485S

Hình ảnh sản phẩm Mạch Chuyển Đổi Giao Tiếp RS232 Sang RS485 STM485S: