Mạch nạp AVR ISP

70.000₫
 • :

  Còn hàng

Mã sản phẩm : 1291
Mạch nạp AVR ISP được update firmware mới sử dụng USB chuẩn HID không cần Cài Diver. Hỗ trợ nạp các loại chip AVR, 89S, EEPROM, tải phần mềm để biết các chip được support

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích 

Sendo

Mạch nạp AVR ISP được update firmware mới sử dụng USB chuẩn HID không cần Cài Diver. Hỗ trợ nạp các loại chip AVR, 89S, EEPROM, tải phần mềm để biết các chip được support. Sử dụng phần mềm nạp PROGISP.

Chức năng:

 • Hỗ trợ Hệ Điều Hành XP, vista, win7 32 bit & 64 bit.
 • Programming speed is up to 5KB/sec.
 • Nạp chương trình cho cả Flash and EEPROM.
 • Hỗ trợ nạp Fuse bit và khóa chip.
 • Dải điện áp từ 3.5 V - 5.5 V.
 • Giao tiếp với máy tính qua cổng USB.
 • Có Thể cấp nguồn từ mạch nạp tới mạch đích.

Các loại chip hỗ trợ:

 • 8051 Family
  • AT89S51, AT89S52, AT89S53, AT89S2051, AT89S4052, AT89S8252, AT89S8253.
 • Classic Family
  • AT90S1200, AT90S2313, AT90S2333, AT90S2343, AT90S4414, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535.
 • Tiny Family
  • ATtiny12, ATtiny13, ATtiny15, ATtiny2313, ATtiny24, ATtiny25, ATtiny26, ATtiny44, ATtiny45, ATtiny84, ATtiny85, ATtiny261, ATtiny461, ATtiny861.
 • Mega Family
  • ATmega103, ATmega128, ATmega1280, ATmega1281, ATmega16, ATmega161, ATmega162, ATmega163, ATmega164, ATmega168, ATmega169, ATmega2560, ATmega2561, ATmega32, ATmega324, ATmega325, ATmega3250, ATmega329x, ATmega48, ATmega64, ATmega640, ATmega644, ATmega645, ATmega6450, ATmega649x, ATmega8, ATmega8515, ATmega8535, ATmega88.
 • Other
  • AT90CAN128, AT90PWM2, AT90PWM2B, AT90PWM3, AT90PWM3B, AT90USB646, AT90USB647, AT90USB1286, AT90USB1287.

Phần mềm: