Thực Hành Ngắt Ngoài Với Arduino Uno R3

Nguyễn Chí 19/12/2021
Điện Tử DAT

Video Hướng Dẫn Thực Hành Ngắt Ngoài Với Arduino Uno R3, ngắt ngoài trên arduino tương tự như một tín hiệu khẩn cấp và sẽ ưu tiên thực hiện các lệnh có trong trương trình ngắt này khi chân kích ngắt tương ứng được tác động . khi tín hiệu kích kết thúc bộ đếm sẽ quay trở lại thực hiện các lệnh còn dang dở trong trương trình chính .

 

 
int ledPin = 13;

void Ngat()
{
    digitalWrite(ledPin, LOW); // tắt led
}

void setup()
{
   pinMode(ledPin, OUTPUT);
   pinMode(2, INPUT_PULLUP); 
   attachInterrupt(0, Ngat, LOW); 
}

void loop()
{
  digitalWrite(ledPin, HIGH);   // bật led
}

 

Bạn đang xem: Thực Hành Ngắt Ngoài Với Arduino Uno R3
Bài trước
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 097 5533 970
x