Tụ Hóa 4.7uF/50V - DIP 4x7mm

Tụ Hóa 4.7uF/50V - DIP 4x7mm

400₫
Tụ Hóa 4.7uF/50V - DIP 4x7mm Hình ảnh sản phẩm:
Tụ Hóa 470uF/25V - DIP 8x12mm

Tụ Hóa 470uF/25V - DIP 8x12mm

600₫
Tụ Hóa 470uF/25V - DIP 8x12mm Hình ảnh sản phẩm:
Tụ Hóa 10uF/25V - DIP 4x7mm

Tụ Hóa 10uF/25V - DIP 4x7mm

500₫
Tụ Hóa 10uF/25V - DIP 4x7mm Hình ảnh sản phẩm:
Tụ Hóa 47uF/25V - DIP 5x11mm

Tụ Hóa 47uF/25V - DIP 5x11mm

500₫
Tụ Hóa 47uF/25V - DIP 5x11mm Hình ảnh sản phẩm:
Tụ CT4 104 0.1uF 50V

Tụ CT4 104 0.1uF 50V

200₫
Tụ CT4 104 0.1uF 50V Lưu ý: Sản phẩm có nhiều tùy chọn, quý khách cần kiểm tra trước khi đặt...
Tụ CT4 221 220pF 50V

Tụ CT4 221 220pF 50V

300₫
Tụ CT4 221 220pF 50V Lưu ý: Sản phẩm có nhiều tùy chọn, quý khách cần kiểm tra trước khi đặt...

Tụ CT4 103 473 10nF 47nF 50V

300₫
Tụ CT4 103 473 10nF 47nF 50V Lưu ý: Sản phẩm có nhiều tùy chọn, quý khách cần kiểm tra trước...

Tụ CT4 102 472 1nF 4.7nF 50v

300₫
Tụ CT4 102 472 1nF 4.7nF 50v Lưu ý: Sản phẩm có nhiều tùy chọn, quý khách cần kiểm tra trước...
Tụ 150 15PF - Size 0805

Tụ 150 15PF - Size 0805

100₫
Tụ 150 15PF - Size 0805 Hình ảnh sản phẩm:
Tụ 105 1uF/50V - Size 0805

Tụ 105 1uF/50V - Size 0805

500₫
Tụ 105 1uF/50V - Size 0805 Nhận đặt PCB từ 1-4 lớp với chất lượng và giá cả hợp lý với các loại PCB thông dụng :...
Tụ 472 4.7nF - Size 0805

Tụ 472 4.7nF - Size 0805

100₫
Tụ 472 4.7nF - Size 0805 Hình ảnh sản phẩm:
Tụ Hóa 100uF/16V - DIP 5x7

Tụ Hóa 100uF/16V - DIP 5x7

500₫
Tụ Hóa 100uF/16V - DIP 5x7 Hình ảnh sản phẩm:
Tụ C220UF/16V DIP

Tụ C220UF/16V DIP

250₫
Tụ C220UF/16V DIP Hình ảnh sản phẩm:
Tụ C470UF/16V

Tụ C470UF/16V

350₫
Tụ C470UF/16V Hình ảnh sản phẩm:
C104 MONO

C104 MONO

120₫
Tụ 106 10uF - Size 0805

Tụ 106 10uF - Size 0805

500₫
Tụ 106 10uF - Size 0805 Hình ảnh sản phẩm:
Tụ 475 4.7uF - Size 0805

Tụ 475 4.7uF - Size 0805

500₫
Tụ 475 4.7uF - Size 0805 Hình ảnh sản phẩm:
Tụ 225 2.2uF - Size 0805

Tụ 225 2.2uF - Size 0805

500₫
Tụ 225 2.2uF - Size 0805 Hình ảnh sản phẩm:
Tụ 105 1uF - Size 0805

Tụ 105 1uF - Size 0805

500₫
Tụ 105 1uF - Size 0805 Hình ảnh sản phẩm:
Tụ 823 82nF - Size 0805

Tụ 823 82nF - Size 0805

500₫
Tụ 823 82nF - Size 0805 Hình ảnh sản phẩm:
Tụ 684 0.68uF - Size 0805

Tụ 684 0.68uF - Size 0805

500₫
Tụ 684 0.68uF - Size 0805 Hình ảnh sản phẩm:
Tụ 474 0.47uF - Size 0805

Tụ 474 0.47uF - Size 0805

500₫
Tụ 474 0.47uF - Size 0805 Hình ảnh sản phẩm:
Tụ 224 0.22uF - Size 0805

Tụ 224 0.22uF - Size 0805

500₫
Tụ 224 0.22uF - Size 0805 Hình ảnh sản phẩm:
Tụ 104 0.1uF - Size 0805

Tụ 104 0.1uF - Size 0805

100₫
Tụ 104 0.1uF - Size 0805
Tụ 393 39nF - Size 0805

Tụ 393 39nF - Size 0805

100₫
Tụ 393 39nF - Size 0805
Tụ 103 10nF - Size 0805

Tụ 103 10nF - Size 0805

100₫
Tụ 103 10nF - Size 0805
Tụ 822 8.2nF - Size 0805

Tụ 822 8.2nF - Size 0805

100₫
Tụ 822 8.2nF - Size 0805
Tụ 152 1.5nF - Size 0805

Tụ 152 1.5nF - Size 0805

100₫
Tụ 152 1.5nF - Size 0805
Tụ 102 1nF - Size 0805

Tụ 102 1nF - Size 0805

280₫
Tụ 102 1nF - Size 0805
Tụ 680pF - Size 0805

Tụ 680pF - Size 0805

100₫
Tụ 680pF - Size 0805
Tụ 560pF - Size 0805

Tụ 560pF - Size 0805

100₫
Tụ 560pF - Size 0805
Tụ 473 47nF - Size 0805

Tụ 473 47nF - Size 0805

100₫
Tụ 473 47nF - Size 0805