Tụ Hóa 330uF/25V DIP

Tụ Hóa 330uF/25V DIP

1.500₫
Tụ Hóa 330uF/25V DIP Hình ảnh sản phẩm Tụ Hóa 330uF/25V DIP:
Tụ Hóa 2200UF/10V DIP

Tụ Hóa 2200UF/10V DIP

3.000₫
Tụ Hóa 2200UF/10V DIP Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh sản phẩm...
Tụ Hóa 1000UF/10V DIP

Tụ Hóa 1000UF/10V DIP

2.000₫
Tụ Hóa 1000UF/10V DIP Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh sản phẩm Tụ Hóa 1000UF/10V DIP: ...
Tụ Điện PILKOR 223K 0.022UF 22NF 100V 10% - 5mm

Tụ Điện PILKOR 223K 0.022UF 22NF 100V 10% - 5mm

500₫
Tụ Điện PILKOR 223K 0.022UF 22NF 100V 10% - 5mm Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái...
Tụ Điện PILKOR 103K 0.01UF 10NF 100V 10% - 5mm

Tụ Điện PILKOR 103K 0.01UF 10NF 100V 10% - 5mm

500₫
Tụ Điện PILKOR 103K 0.01UF 10NF 100V 10% - 5mm Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái ...
Tụ CT4-0805 102 1nF 1000pF 100V - 5%

Tụ CT4-0805 102 1nF 1000pF 100V - 5%

1.500₫
Tụ CT4-0805 102 1nF 1000pF 100V - 5% Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái ...
Tụ CC4-0805 27pF 100V ±0.25p

Tụ CC4-0805 27pF 100V ±0.25p

1.000₫
Tụ CC4-0805 27pF 100V ±0.25p Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Tham khảo thêm...
Tụ CC4-0805 6.8pF 100V ±0.25p

Tụ CC4-0805 6.8pF 100V ±0.25p

1.500₫
Tụ CC4-0805 6.8pF 100V ±0.25p Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Tham khảo thêm...
Tụ CT4-0805 0.22uF 22nF 63V

Tụ CT4-0805 0.22uF 22nF 63V

1.000₫
Tụ CT4-0805 0.22uF 22nF 63V Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Tham khảo...
Tụ CT4-0805 0.01uF 10nF 63V TB103M60805HBH

Tụ CT4-0805 0.01uF 10nF 63V TB103M60805HBH

800₫
Tụ CT4-0805 0.01uF 10nF 63V TB103M60805HBH Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Tham khảo...
Tụ WIMA 103 0.01uF 10nF 63V

Tụ WIMA 103 0.01uF 10nF 63V

5.000₫
Tụ WIMA 103 0.01uF 10nF 63V Lưu ý: giá sản phẩm cho đơn vị 1 cái Tham khảo thêm các...
Tụ WIMA 150pF 100V

Tụ WIMA 150pF 100V

7.000₫
Tụ WIMA 150pF 100V Lưu ý: giá sản phẩm cho đơn vị 1 cái Tham khảo thêm các thông số...
Tụ WIMA 0.68uF 680nF 100V

Tụ WIMA 0.68uF 680nF 100V

9.000₫
Tụ WIMA 0.68uF 680nF 100V Lưu ý: giá sản phẩm cho đơn vị 1 cái Tham khảo thêm các thông...
Tụ WIMA 0.015uF 250V

Tụ WIMA 0.015uF 250V

5.000₫
Tụ WIMA 0.015uF 250V Lưu ý: giá sản phẩm cho đơn vị 1 cái Tham khảo thêm các thông số...
Tụ WIMA 5600pF 63V

Tụ WIMA 5600pF 63V

8.000₫
Tụ WIMA 5600pF 63V Lưu ý: giá sản phẩm cho đơn vị 1 cái Tham khảo thêm các thông số...
Tụ WIMA 470pF 100V

Tụ WIMA 470pF 100V

4.500₫
Tụ WIMA 470pF 100V Lưu ý: giá sản phẩm cho đơn vị 1 cái Tham khảo thêm các thông số...
Tụ Hóa 4.7uF/50V - DIP 4x7mm

Tụ Hóa 4.7uF/50V - DIP 4x7mm

400₫
Tụ Hóa 4.7uF/50V - DIP 4x7mm Hình ảnh sản phẩm:
Tụ Hóa 470uF/25V - DIP 8x12mm

Tụ Hóa 470uF/25V - DIP 8x12mm

600₫
Tụ Hóa 470uF/25V - DIP 8x12mm Hình ảnh sản phẩm:
Tụ Hóa 10uF/25V - DIP 4x7mm

Tụ Hóa 10uF/25V - DIP 4x7mm

500₫
Tụ Hóa 10uF/25V - DIP 4x7mm Hình ảnh sản phẩm:
Tụ Hóa 47uF/25V - DIP 5x11mm

Tụ Hóa 47uF/25V - DIP 5x11mm

500₫
Tụ Hóa 47uF/25V - DIP 5x11mm Hình ảnh sản phẩm:
Tụ CT4 104 0.1uF 50V

Tụ CT4 104 0.1uF 50V

200₫
Tụ CT4 104 0.1uF 50V Lưu ý: Sản phẩm có nhiều tùy chọn, quý khách cần kiểm tra trước khi đặt...
Tụ CT4 221 220pF 50V

Tụ CT4 221 220pF 50V

300₫
Tụ CT4 221 220pF 50V Lưu ý: Sản phẩm có nhiều tùy chọn, quý khách cần kiểm tra trước khi đặt...

Tụ CT4 103 473 10nF 47nF 50V

300₫
Tụ CT4 103 473 10nF 47nF 50V Lưu ý: Sản phẩm có nhiều tùy chọn, quý khách cần kiểm tra trước...

Tụ CT4 102 472 1nF 4.7nF 50v

300₫
Tụ CT4 102 472 1nF 4.7nF 50v Lưu ý: Sản phẩm có nhiều tùy chọn, quý khách cần kiểm tra trước...
Tụ 150 15PF - Size 0805

Tụ 150 15PF - Size 0805

100₫
Tụ 150 15PF - Size 0805 Hình ảnh sản phẩm:
Tụ 105 1uF/50V - Size 0805

Tụ 105 1uF/50V - Size 0805

500₫
Tụ 105 1uF/50V - Size 0805 Nhận đặt PCB từ 1-4 lớp với chất lượng và giá cả hợp lý với các loại PCB thông dụng :...
Tụ 472 4.7nF - Size 0805

Tụ 472 4.7nF - Size 0805

150₫
Tụ 472 4.7nF - Size 0805 Hình ảnh sản phẩm:
Tụ Hóa 100uF/16V - DIP 5x7

Tụ Hóa 100uF/16V - DIP 5x7

500₫
Tụ Hóa 100uF/16V - DIP 5x7 Hình ảnh sản phẩm:
Tụ C220UF/16V DIP

Tụ C220UF/16V DIP

250₫
Tụ C220UF/16V DIP Hình ảnh sản phẩm:
Tụ C470UF/16V

Tụ C470UF/16V

350₫
Tụ C470UF/16V Hình ảnh sản phẩm:
C104 MONO

C104 MONO

120₫
Tụ 106 10uF - Size 0805

Tụ 106 10uF - Size 0805

500₫
Tụ 106 10uF - Size 0805 Hình ảnh sản phẩm: