Relay Songle SLA-24VDC-SL-C

Relay Songle SLA-24VDC-SL-C

15.000₫
Relay Songle SLA-24VDC-SL-C Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh sản phẩm Relay...
Relay Songle SLA-12VDC-SL-C

Relay Songle SLA-12VDC-SL-C

15.000₫
Relay Songle SLA-12VDC-SL-C Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái Hình ảnh sản phẩm Relay...
Mạch Điều Khiển 1 Relay Qua Wifi 12VDC V2 - Dùng APP

Mạch Điều Khiển 1 Relay Qua Wifi 12VDC V2 - Dùng APP

160.000₫
Module 1 Relay App 12V V2 được dùng để tắt mở thiết bị thông qua kết nối wifi và điều khiển bằng ứng dụng (App) trên điện thoại hoặc...
Mạch Trễ Ngắt Relay 0~60 Giây

Mạch Trễ Ngắt Relay 0~60 Giây

35.000₫
Mạch Trễ Ngắt Relay 0~60 Giây có chức năng đóng Relay trong thời gian tối đa 60 giây kể từ khi cấp nguồn, phù hợp sử dụng cho nhiều...

Mạch Điều Khiển Nhiệt Độ Và Độ Ẩm Đóng Ngắt Relay 12V 220V - M453

305.000₫
Mạch Điều Khiển Nhiệt Độ Và Độ Ẩm Đóng Ngắt Relay sử dụng điện áp nguồn 12VDC hoặc 220VAC , ngõ ra dạng công tắc...
Relay Rắn SSR-40-DA 3~32VDC

Relay Rắn SSR-40-DA 3~32VDC

65.000₫
Relay Rắn SSR-40-DA 3~32VDC thường dùng làm công tắc điều khiển trung gian với ưu điểm chịu được dòng tải lớn và tần số tắt mở tức thời nhanh...
Relay Rắn SSR-40-AA 80~250VAC

Relay Rắn SSR-40-AA 80~250VAC

75.000₫
Relay Rắn SSR-40-AA 80~250VAC thường dùng làm công tắc điều khiển trung gian với ưu điểm chịu được dòng tải lớn và tần số tắt mở tức thời nhanh...
Mạch Chuyển Trạng Thái Relay 12V - WT257

Mạch Chuyển Trạng Thái Relay 12V - WT257

45.000₫
Mạch Chuyển Trạng Thái Relay 12V - WT257 có chức năng chuyển đổi trạng thái relay từ đóng sang ngắt hoặc từ ngắt sang đóng bằng cách nhấn vào...
Mạch Chuyển Trạng Thái Relay 12V

Mạch Chuyển Trạng Thái Relay 12V

48.000₫
Mạch Chuyển Trạng Thái Relay 12V Hình ảnh sản phẩm:
Mạch Trễ Thời Gian Theo Chu Kỳ 0.01 Giây Đến 9999 Phút XY-LJ02

Mạch Trễ Thời Gian Theo Chu Kỳ 0.01 Giây Đến 9999 Phút XY-LJ02

125.000₫
Mạch có chức năng cài đặt thời gian hoạt động theo chu kì với thời gian có thể cài đặt từ 0.01 giây đến 9999 phút cho...
Mạch Đóng Ngắt Relay Theo Điện Áp XY-DJ

Mạch Đóng Ngắt Relay Theo Điện Áp XY-DJ

120.000₫
Kích thước: Sơ đồ lắp đặt: ...
HTC-TECH Mạch Điều Khiển RF Đóng Ngắt 4 Relay 5V

HTC-TECH Mạch Điều Khiển RF Đóng Ngắt 4 Relay 5V

230.000₫
HTC-TECH Mạch Điều Khiển RF Đóng Ngắt 4 Relay 5V được thiết kế với mạch thu học mã KB1 tần số 315MHz với cách học mã đơn giản, phù...
HTC-Tech Mạch 4 Relay Điều Khiển Qua Wifi ESP8266 - 5V

HTC-Tech Mạch 4 Relay Điều Khiển Qua Wifi ESP8266 - 5V

260.000₫
HTC-Tech Mạch 4 Relay Điều Khiển Qua Wifi ESP8266 - 5V Hình ảnh sản phẩm: ...
HTC-Tech Mạch 2 Relay Điều Khiển Qua Wifi ESP8266 - 5V

HTC-Tech Mạch 2 Relay Điều Khiển Qua Wifi ESP8266 - 5V

105.000₫
HTC-Tech Mạch 2 Relay Điều Khiển Qua Wifi ESP8266 - 5V Hình ảnh sản phẩm:
Module 4 Relay Rắn Kích High/Low 5VDC

Module 4 Relay Rắn Kích High/Low 5VDC

120.000₫
Module 4 Relay Rắn Kích High/Low 5VDC Hình ảnh sản phẩm:
Module 2 Relay Rắn Kích High/Low 5VDC

Module 2 Relay Rắn Kích High/Low 5VDC

55.000₫
Module 2 Relay Rắn Kích High/Low 5VDC Hình ảnh sản phẩm:
MODULE RELAY 1L 12V

MODULE RELAY 1L 12V

30.000₫
MODULE RELAY 1L 12V Hình ảnh sản phẩm:
Relay TAKAMISAWA RY12W-K 12VDC

Relay TAKAMISAWA RY12W-K 12VDC

16.000₫
Relay TAKAMISAWA RY12W-K 12VDC Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết cho đơn vị 1 cái và sản phẩm này đã qua sử...
Mạch Điều Khiển 1 Relay 10A Qua Wifi 5V/12V - Dùng App

Mạch Điều Khiển 1 Relay 10A Qua Wifi 5V/12V - Dùng App

160.000₫
Mạch Điều Khiển 1 Relay Qua Wifi được dùng để tắt mở thiết bị thông qua kết nối wifi và điều khiển bằng ứng dụng (App) trên điện thoại...
Module 2 Relay Kích High/Low 12VDC

Module 2 Relay Kích High/Low 12VDC

35.000₫
Module 2 Relay Kích High/Low 12VDC sử dụng nguồn 12VDC để nuôi mạch, tín hiệu kích có thể tùy chọn kích mức cao (High - 12VDC) hoặc mức thấp...
Module 2 Relay Kích High/Low 5VDC

Module 2 Relay Kích High/Low 5VDC

35.000₫
Module 2 Relay Kích High/Low 5VDC sử dụng nguồn 5VDC để nuôi mạch, tín hiệu kích có thể tùy chọn kích mức cao (High - 5VDC) hoặc mức thấp...
Relay Songle SRD-5VDC-SL-C

Relay Songle SRD-5VDC-SL-C

5.000₫
Relay SRD-5VDC-SL-C Hình ảnh sản phẩm:
HTC-TECH Mạch Điều Khiển RF Đóng Ngắt 2 Relay 5V

HTC-TECH Mạch Điều Khiển RF Đóng Ngắt 2 Relay 5V

80.000₫
HTC-TECH Mạch Điều Khiển RF Đóng Ngắt 2 Relay 5V phù hợp cho các ứng dụng đóng ngắt điện áp AC hoặc DC với dòng tiêu thụ tối đa...
HTC-Tech Mạch 1 Relay Điều Khiển Qua Wifi ESP8266 - 5V

HTC-Tech Mạch 1 Relay Điều Khiển Qua Wifi ESP8266 - 5V

90.000₫
HTC-Tech Mạch 1 Relay Điều Khiển Qua Wifi ESP8266 - 5V Hình ảnh sản phẩm:
Mạch Chuyển Trạng Thái Đóng Ngắt Relay 5V

Mạch Chuyển Trạng Thái Đóng Ngắt Relay 5V

65.000₫
Mạch Chuyển Trạng Thái Đóng Ngắt Relay 5V có chức năng chuyển đổi trạng thái relay từ đóng sang ngắt hoặc từ ngắt sang đóng bằng cách nhấn vào...
Module 1 Relay 30A - 12V Kích High/Low

Module 1 Relay 30A - 12V Kích High/Low

40.000₫
Module 1 Relay 30A - 12V Kích High/Low được thiết kế với opto cách lý và transistor giúp cho việc sử dụng trở nên an toàn với board mạch...
Relay Songle SRD-12VDC-SL-C

Relay Songle SRD-12VDC-SL-C

5.000₫
Relay SRD-12VDC-SL-C Lưu ý: Giá sản phẩm niêm yết theo đơn vị 1 cái Hình ảnh sản phẩm: ...
Module Relay 16 Kênh 12V

Module Relay 16 Kênh 12V

160.000₫
Module 16 relay 12V kích High/Low sử dụng nguồn 5VDC để nuôi mạch, tín hiệu kích có thể tùy chọn kích mức cao (High - 12VDC) hoặc mức thấp...
Module 8 relay kich H/L (5VDC)

Module 8 relay kich H/L (5VDC)

145.000₫
Module 8 relay 5V kích High/Low sử dụng nguồn 5VDC để nuôi mạch, tín hiệu kích có thể tùy chọn kích mức cao (High - 5VDC) hoặc mức thấp...
Module 4 relay 5V kích High/Low

Module 4 relay 5V kích High/Low

60.000₫
Module 4 relay 5V kích High/Low sử dụng nguồn 5VDC để nuôi mạch, tín hiệu kích có thể tùy chọn kích mức cao (High - 5VDC) hoặc mức thấp...
Mạch Chuyển Trạng Thái Đóng Ngắt Relay 24VDC

Mạch Chuyển Trạng Thái Đóng Ngắt Relay 24VDC

65.000₫
Mạch Chuyển Trạng Thái Đóng Ngắt Relay 24VDC có chức năng chuyển đổi trạng thái relay từ đóng sang ngắt hoặc từ ngắt sang đóng bằng cách nhấn vào...
Mạch Chuyển Trạng Thái Đóng Ngắt Relay 12V

Mạch Chuyển Trạng Thái Đóng Ngắt Relay 12V

65.000₫
Mạch Chuyển Trạng Thái Đóng Ngắt Relay 12V có chức năng chuyển đổi trạng thái relay từ đóng sang ngắt hoặc từ ngắt sang đóng bằng cách nhấn vào...