Dây LED RGB 5050 SMD WS2812B - 144 Led/M

Dây LED RGB 5050 SMD WS2812B - 144 Led/M

360.000₫
Dây LED RGB 5050 SMD WS2812B - 144 Led/M Sản phẩm là 1 mét dây gồm 144 LED RGB Size 5050 WS2812B, đây là dòng Led có thể...
Màn Hình LCD Hiển Thị EGS002 - EG8010

Màn Hình LCD Hiển Thị EGS002 - EG8010

85.000₫
Màn Hình LCD Hiển Thị EGS002 - EG8010 Kích thước: 35 x 22 x 12mm Hình ảnh sản phẩm: ...
Combo 10 Led 5mm Vàng

Combo 10 Led 5mm Vàng

3.000₫
Combo 10 Led 5mm Vàng Điện áp hoạt động: 1.5-3VDC Dòng tải: 0.3mA Hình ảnh sản phẩm: ...
Combo 10 Led 5mm Trắng

Combo 10 Led 5mm Trắng

3.000₫
Combo 10 Led 5mm Trắng Điện áp hoạt động: 1.5-3VDC Dòng tải: 0.3mA Hình ảnh sản phẩm: ...
Combo 10 Led 5mm Xanh Dương

Combo 10 Led 5mm Xanh Dương

3.000₫
Combo 10 Led 5mm Xanh Dương Điện áp hoạt động: 1.5-3VDC Dòng tải: 0.3mA Hình ảnh sản phẩm: ...
Combo 10 Led 5mm Xanh Lá

Combo 10 Led 5mm Xanh Lá

3.000₫
Combo 10 Led 5mm Xanh Lá Điện áp hoạt động: 1.5-3VDC Dòng tải: 0.3mA Hình ảnh sản phẩm: ...
Combo 10 Led 3mm Xanh Dương

Combo 10 Led 3mm Xanh Dương

2.000₫
Combo 10 Led 3mm Xanh Dương Điện áp hoạt động: 1.5VDC Dòng tải: 0.3mA Hình ảnh sản phẩm: ...
Combo 10 Led 3mm Đỏ

Combo 10 Led 3mm Đỏ

2.000₫
Combo 10 Led 3mm Đỏ Điện áp hoạt động: 1.5VDC Dòng tải: 0.3mA Hình ảnh sản phẩm: ...
Combo 10 Led 3mm Xanh Lá

Combo 10 Led 3mm Xanh Lá

2.000₫
Combo 10 Led 3mm Xanh Lá Điện áp hoạt động: 1.5VDC Dòng tải: 0.3mA Hình ảnh sản phẩm:
Lcd 3.5 Inch Raspberry

Lcd 3.5 Inch Raspberry

295.000₫
Lcd 3.5 Inch Raspberry 3.5 inches TFT monitor with touch function. Compatible with Raspberry Pi 2 and 3 Model B Compatibel OS: Raspbian, Kali and Ubuntu....
LED 7SEG  8106BS BLUE ANODE

LED 7SEG 8106BS BLUE ANODE

3.500₫
LED 7SEG 8106BS BLUE ANODE Hình ảnh sản phẩm:
Module 16 LED RGB WS2812 5050

Module 16 LED RGB WS2812 5050

65.000₫
Module 16 LED RGB WS2812 5050 được thiết kế với các vòng NeoPixels LED và LED driver là chip WS2812B được tích hợp bên trong chip cũng với một...
Vòng 93 LED RGB WS2812 5050

Vòng 93 LED RGB WS2812 5050

295.000₫
Vòng LED RGB WS2812 được thiết kế với các vòng NeoPixels LED và LED driver là chip WS2812B được tích hợp bên trong chip cũng với một mã số...
Vòng 1 LED RGB WS2812 5050

Vòng 1 LED RGB WS2812 5050

12.000₫
Vòng LED RGB WS2812 được thiết kế với các vòng NeoPixels LED và LED driver là chip WS2812B được tích hợp bên trong chip cũng với một mã số...
Vòng 37 LED RGB WS2812 5050

Vòng 37 LED RGB WS2812 5050

165.000₫
Vòng LED RGB WS2812 được thiết kế với các vòng NeoPixels LED và LED driver là chip WS2812B được tích hợp bên trong chip cũng với một mã số...
Vòng 21 LED RGB WS2812 5050

Vòng 21 LED RGB WS2812 5050

115.000₫
Vòng LED RGB WS2812 được thiết kế với các vòng NeoPixels LED và LED driver là chip WS2812B được tích hợp bên trong chip cũng với một mã số...
Module 40 LED RGB WS2812 5050

Module 40 LED RGB WS2812 5050

195.000₫
Module 40 LED RGB WS2812 5050 được thiết kế với các vòng NeoPixels LED và LED driver là chip WS2812B được tích hợp bên trong chip cũng với một...
Vòng 60 LED RGB WS2812 5050 - 4*1/4 Vòng

Vòng 60 LED RGB WS2812 5050 - 4*1/4 Vòng

245.000₫
Vòng 60 LED RGB WS2812 5050 - 4*1/4 Vòng được thiết kế với các vòng NeoPixels LED và LED driver là chip WS2812B được tích hợp bên trong chip...
LED7 5161BB ANOT Xanh Dương

LED7 5161BB ANOT Xanh Dương

6.000₫
LED7 5161BB ANOT Xanh Dương Hình ảnh sản phẩm:
LED7 Seg 0.28 inch - Pure Green (G)

LED7 Seg 0.28 inch - Pure Green (G)

6.000₫
LED7 Seg 0.28 inch - Pure Green (G) Hình ảnh sản phẩm:
LED7 8106BS

LED7 8106BS

3.500₫
LED7 8106BS Hình ảnh sản phẩm:
LED7 5161BY 0.56 inch Vàng ANOT

LED7 5161BY 0.56 inch Vàng ANOT

2.500₫
LED7 5161BY 0.56 inch Vàng ANOT Hình ảnh sản phẩm:
LED7 5161AS Đỏ KATOT

LED7 5161AS Đỏ KATOT

2.200₫
LED7 5161AS Đỏ KATOT Hình ảnh sản phẩm:
LED7 5161AB KATOT Xanh Dương

LED7 5161AB KATOT Xanh Dương

6.000₫
LED7 5161AB KATOT Xanh Dương Hình ảnh sản phẩm:
LED7 5621BY Vàng 0.56 inch ANOT

LED7 5621BY Vàng 0.56 inch ANOT

6.000₫
LED7 5621BY Vàng 0.56 inch ANOT Hình ảnh sản phẩm:
LED7 5261AS KATOT Đỏ

LED7 5261AS KATOT Đỏ

6.000₫
LED7 5261AS KATOT Đỏ Hình ảnh sản phẩm:
LED7 5101BB Xanh Dương

LED7 5101BB Xanh Dương

6.000₫
LED7 5101BB Xanh Dương Hình ảnh sản phẩm:
LED7 5621APG Xanh Lá 0.56 inch KATOT

LED7 5621APG Xanh Lá 0.56 inch KATOT

9.500₫
LED7 5621APG Xanh Lá 0.56 inch KATOT Hình ảnh sản phẩm:
LED MATRIX 5x7

LED MATRIX 5x7

10.000₫
LED MATRIX 5x7 Hình ảnh sản phẩm:
LED7 5101BS Đỏ ANOT

LED7 5101BS Đỏ ANOT

2.500₫
LED7 5101BS Đỏ ANOT Hình ảnh sản phẩm:
LED7 5621AY Vàng 0.56 inch KATOT

LED7 5621AY Vàng 0.56 inch KATOT

6.000₫
LED7 5621AY Vàng 0.56 inch KATOT Hình ảnh sản phẩm:
LED7 5461BS  4 DIGIT 0.36 (BS)

LED7 5461BS 4 DIGIT 0.36 (BS)

5.000₫
LED7 5461BS 4 DIGIT 0.36 (BS) Hình ảnh sản phẩm: