Loa Siêu Âm Phun Sương 16mm - 108KHz

Loa Siêu Âm Phun Sương 16mm - 108KHz

35.000₫
Loa Siêu Âm Phun Sương 16mm - 108KHz Hình ảnh sản phẩm:
Loa Siêu Âm Phun Sương 20mm - 113KHz

Loa Siêu Âm Phun Sương 20mm - 113KHz

35.000₫
Loa Siêu Âm Phun Sương 20mm - 113KHz Hình ảnh sản phẩm:
Loa Siêu Trầm Đen 10inch - Củ Từ 100mm

Loa Siêu Trầm Đen 10inch - Củ Từ 100mm

390.000₫
Loa Siêu Trầm Đen 10inch - Củ Từ 100mm Thông số kỹ thuật: Loại loa: Siêu Trầm 6.5inch Trở kháng loa: 8Ω ...
Cặp Loa Toàn Dải Đồng Trục 60W Pcinener TS-1672

Cặp Loa Toàn Dải Đồng Trục 60W Pcinener TS-1672

450.000₫
Cặp Loa Toàn Dải Đồng Trục 60W Pcinener TS-1672 Thông số kỹ thuật: Loại loa: Toàn Dải Trở kháng loa: 4Ω Công...
Loa Siêu Trầm Đen 6.5inch - Củ Từ 100mm

Loa Siêu Trầm Đen 6.5inch - Củ Từ 100mm

295.000₫
Loa Siêu Trầm Đen 6.5inch - Củ Từ 100mm Thông số kỹ thuật: Loại loa: Siêu Trầm 6.5inch Trở kháng loa: 8Ω ...
Loa Toàn Dải 2inch - 6Ω 6W

Loa Toàn Dải 2inch - 6Ω 6W

65.000₫
Loa Toàn Dải 2inch - 6Ω 6W Thông số kỹ thuật: Loại loa: Toàn dải Trở kháng loa: 6Ω Công suất: 6W...
Cặp Loa Toàn Dải Đồng Trục 50W Pcinener TS-1085

Cặp Loa Toàn Dải Đồng Trục 50W Pcinener TS-1085

350.000₫
Cặp Loa Toàn Dải Đồng Trục 50W Pcinener TS-1085 Thông số kỹ thuật: Loại loa: Toàn dải Trở kháng loa: 4Ω ...
Loa Siêu Trầm 4inch 8Ω 30W - Subwoofer

Loa Siêu Trầm 4inch 8Ω 30W - Subwoofer

195.000₫
Loa Siêu Trầm 4inch 25W - Subwoofer Thông số kỹ thuật: Loại loa: Siêu trầm Trở kháng loa: 8Ω Công suất: 30W...
Loa Toàn Dải 3inch 4Ω 5W Vuông

Loa Toàn Dải 3inch 4Ω 5W Vuông

105.000₫
Loa Toàn Dải 3inch 4Ω 5W Vuông Thông số kỹ thuật: Loại loa: Toàn dải Trở kháng loa: 4Ω Công suất: 5W...
Loa Treble Giấy 3.5inch - 6Ω 25W

Loa Treble Giấy 3.5inch - 6Ω 25W

125.000₫
Loa Treble Giấy 3.5inch - 6Ω 25W Thông số kỹ thuật: Loại loa: Treble Trở kháng loa: 6Ω Công suất: 25W ...
Loa Siêu Âm Phun Sương 16mm - 2.4MHz

Loa Siêu Âm Phun Sương 16mm - 2.4MHz

16.000₫
Loa Siêu Âm Phun Sương 16mm - 2.4MHz Hình ảnh sản phẩm:
Loa Toàn Dải Viên Đạn 8inch - 6Ω 100W

Loa Toàn Dải Viên Đạn 8inch - 6Ω 100W

350.000₫
Loa Toàn Dải Viên Đạn 8inch - 6Ω 100W Thông số kỹ thuật: Loại loa: Toàn Dải Trở kháng loa: 6Ω Công...
Loa Toàn Dải Viên Đạn 6.5inch - 4Ω 50W

Loa Toàn Dải Viên Đạn 6.5inch - 4Ω 50W

240.000₫
Loa Toàn Dải Viên Đạn 6.5inch - 4Ω 50W Thông số kỹ thuật: Loại loa: Toàn Dải Trở kháng loa: 4Ω Công...
Loa Toàn Dải Viên Đạn 4inch - 4Ω 30W

Loa Toàn Dải Viên Đạn 4inch - 4Ω 30W

220.000₫
Loa Toàn Dải Viên Đạn 4inch - 4Ω 30W Thông số kỹ thuật: Loại loa: Toàn Dải Trở kháng loa: 4Ω Công...
Loa Toàn Dải Viên Đạn 3inch - 5Ω 10W

Loa Toàn Dải Viên Đạn 3inch - 5Ω 10W

205.000₫
Loa Toàn Dải Viên Đạn 3inch - 5Ω 10W Thông số kỹ thuật: Loại loa: Toàn Dải Trở kháng loa: 5Ω Công...
Loa Siêu Trầm 4.5inch 8Ω 60W

Loa Siêu Trầm 4.5inch 8Ω 60W

185.000₫
Loa Siêu Trầm 4.5inch 8Ω 60W Thông số kỹ thuật: Loại loa: Siêu Trầm Trở kháng loa: 8Ω Công suất: 60W ...
Loa Treble Dome 8Ω 40W

Loa Treble Dome 8Ω 40W

135.000₫
Loa Treble Dome 8Ω 40W Thông số kỹ thuật: Loại loa: Treble Dome Trở kháng loa: 8Ω Công suất: 40W Đường...
Loa Treble Dome Màng Lụa 4inch - 80W

Loa Treble Dome Màng Lụa 4inch - 80W

150.000₫
Loa Treble Dome Màng Lụa 4inch - 80W Thông số kỹ thuật: Loại loa: Treble 4inch Trở kháng loa: 8Ω Công suất:...
Loa Siêu Trầm 6.5inch 80W - Màng Đỏ

Loa Siêu Trầm 6.5inch 80W - Màng Đỏ

320.000₫
Loa Siêu Trầm 6.5inch 80W - Màng Đỏ Thông số kỹ thuật: Loại loa: Siêu Trầm 6.5inch Trở kháng loa: 4Ω Công...
Loa Treble 4inch Màng Lụa - Đen

Loa Treble 4inch Màng Lụa - Đen

205.000₫
Loa Treble 4inch Màng Lụa - Đen Thông số kỹ thuật: Loại loa: Treble 4inch Trở kháng: 4ohm Công suất: 20W ...
Loa Toàn Dải Viên Đạn 4inch - 4Ω 20W

Loa Toàn Dải Viên Đạn 4inch - 4Ω 20W

220.000₫
Loa Toàn Dải Viên Đạn 4inch - 4Ω 20W Thông số kỹ thuật: Loại loa: Toàn dải 4inch Trở kháng loa: 4Ω ...
Loa Siêu Trầm 8inch 100W - Từ 120mm

Loa Siêu Trầm 8inch 100W - Từ 120mm

390.000₫
Loa Siêu Trầm 8inch 100W - Từ 120mm Thông số kỹ thuật: Loại loa: Siêu Trầm 8inch Trở kháng loa: 4Ω Công...
Loa Siêu Trầm 8inch 100W - Màng Đỏ

Loa Siêu Trầm 8inch 100W - Màng Đỏ

365.000₫
Loa Siêu Trầm 8inch 100W - Màng Đỏ Thông số kỹ thuật: Loại loa: Siêu Trầm 8inch Trở kháng loa: 4Ω Công...
Loa Siêu Trầm 4inch Siêu Mỏng 4Ω - 40W

Loa Siêu Trầm 4inch Siêu Mỏng 4Ω - 40W

295.000₫
Loa Siêu Trầm 4inch Siêu Mỏng 4Ω - 40W Thông số kỹ thuật: Loại loa: Siêu Trầm 4inch Trở kháng loa: 4Ω ...
Loa Toàn Dải 2inch 3.3Ω - 15W

Loa Toàn Dải 2inch 3.3Ω - 15W

210.000₫
Loa Toàn Dải 2inch 3.3Ω - 15W Thông số kỹ thuật: Loại loa: Toàn dải 2inch Trở kháng loa: 3.3Ω Công suất:...
Loa Toàn Dải AURA 2.5inch 4Ω - 15W

Loa Toàn Dải AURA 2.5inch 4Ω - 15W

95.000₫
Loa Toàn Dải AURA 2.5inch 4Ω - 15W Thông số kỹ thuật: Loại loa: Toàn dải 2.5inch Trở kháng loa: 4Ω Công...
Loa Toàn Dải 1.5inch 4Ω - 5W

Loa Toàn Dải 1.5inch 4Ω - 5W

85.000₫
Loa Toàn Dải 1.5inch 4Ω - 5W Thông số kỹ thuật: Loại loa: Toàn dải 1.5inch Trở kháng loa: 4Ω Công suất:...
Loa KTV Bass MID-WOOFER 10inch - 80W

Loa KTV Bass MID-WOOFER 10inch - 80W

265.000₫
Loa KTV Bass MID-WOOFER 10inch - 80W Thông số kỹ thuật: Trở kháng: 4Ω/8Ω Công suất định mức: 80W Công suất đỉnh:...
Loa Siêu Trầm Subwoofer 12inch - Củ Từ 120mm

Loa Siêu Trầm Subwoofer 12inch - Củ Từ 120mm

545.000₫
Loa Siêu Trầm Subwoofer 12inch - Củ Từ 120mm Thông số kỹ thuật: Trở kháng loa: 4Ω Công suất định mức: 100W ...
Loa Siêu Trầm Đen 6.5inch - Củ Từ 120mm

Loa Siêu Trầm Đen 6.5inch - Củ Từ 120mm

320.000₫
Loa Siêu Trầm Đen 6.5inch - Củ Từ 120mm Thông số kỹ thuật: Công suất định mức: 80W Công suất đỉnh: 200W ...
Loa Toàn Dải 1.75inch 8Ω 10W

Loa Toàn Dải 1.75inch 8Ω 10W

95.000₫
Loa Toàn Dải 1.75inch 8Ω 10W Thông số kỹ thuật: Loại loa: Toàn dải 1.75inch Trở kháng loa: 8Ω Công suất: 10W...
Loa Bass 5inch 6Ω 40W

Loa Bass 5inch 6Ω 40W

260.000₫
Thông số kỹ thuật: Trở kháng loa: 6Ω Công suất: 40W Đường kính: 5inch Chiều cao: 75mm Hình...