Mạch Bluetooth 4.2 CSRA64215 Giải Mã Âm Thanh I2S

150.000₫
  • :

    Còn hàng

Mã sản phẩm : DAT3391
Mạch Bluetooth 4.2 CSRA64215 Giải Mã Âm Thanh I2S

Mạch Bluetooth 4.2 CSRA64215 Giải Mã Âm Thanh I2S

Sơ đồ lắp đặt:

Hình ảnh sản phẩm: